logotype

Chính sách AML

Rửa tiền là một vấn đề lớn vượt quá $500 tỷ hàng năm. Các chính sách chống khủng bố tài chính và rửa tiền được phát triển bởi Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), còn được biết đến với tiếng Pháp, Groupe d'action financière (GAFI), một tổ chức liên chính phủ được thành lập theo sáng kiến của G7 với trụ sở chính nằm tại OECD ở Paris, Pháp.

FXCL Markets Ltd. cam kết với các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế cao nhất, được đặt ra trên cơ sở toàn cầu và khu vực bởi MONEYVAL (Ủy ban chuyên về đánh giá các biện pháp chống rửa tiền và tài chính chống khủng bố, Hội đồng châu Âu) và FATF được mô tả trong báo cáo của FATF/MONEYVAL về các phương pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến lĩnh vực chuyển tiền và trao đổi tiền tệ.

Với mục đích đó, FXCL Markets Ltd. đã phát triển một hệ thống tiên tiến để xác minh và ghi lại hồ sơ nhận dạng khách hàng và theo dõi hồ sơ của tất cả các giao dịch, duy trì chúng một cách chi tiết. Công ty FXCL cẩn thận theo dõi các hoạt động giao dịch đáng ngờ, quan trọng và báo cáo các hoạt động đó cung cấp lời khuyên kịp thời và toàn diện cho cơ quan thực thi pháp luật.

Công ty không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vào hoặc từ các quốc gia được coi là không hợp tác với các khu vực tài phán khác trong các nỗ lực quốc tế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và những quốc gia nằm trong danh sach NCCTs ("Các quốc gia không hợp tác hoặc lãnh thổ") do FATF ban hành vào năm 2000. Do đó, FXCL Markets Ltd. KHÔNG chấp nhận tiền của khách hàng hoặc khách hàng từ các quốc gia sau:

Từ chối rút tiền

Công ty có quyền từ chối xử lý chuyển khoản ở bất kỳ giai đoạn nào trong trường hợp chuyển tiền có liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc rửa tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để chống rửa tiền và các tội phạm hành chính khác, có thể từ chối rút tiền và yêu cầu thêm thông tin để xác minh xem người yêu cầu rút tiền có phải là chủ sở hữu thực sự của tài khoản hay không.

Xin lưu ý rằng các quy tắc của công ty ngăn chặn nghiêm ngặt mọi hành động được thực hiện hoặc bất kỳ dữ liệu tài khoản cá nhân nào được xử lý bởi bên thứ ba và có quyền từ chối xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng cung cấp bằng chứng bổ sung để đảm bảo rằng không liên quan đến bên thứ ba.

Tất cả các hành động của công ty với mục đích ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, được thực hiện phù hợp với luật AML quốc tế và các khuyến nghị và phương pháp đặc biệt liên quan đến lĩnh vực chuyển tiền và trao đổi tiền tệ.