logotype

Dẫn dắt cuộc chơi với Tiền thưởng Smart 115%

Tăng sự hiện diện của bạn trên thị trường ngay lập tức và biến chúng thành lợi nhuận

 
 
Yêu cầu tiền thưởng

Ví dụ từ kinh nghiệm giao dịch

Thưởng
Số tiền gửi
Công bằng
Cặp tiền
0.2 lô
Ký quỹ bắt buộc
ĐÚNG
$300
$645
XAUUSD
Được rồi
202.31
KHÔNG
$300
$300
XAUUSD
Rủi ro cao
202.31
 

Càng có nhiều vốn, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch và kiếm lợi nhuận

Nhận thêm 115% cơ hội cho mỗi lần gửi tiền bạn thực hiện

 

Điều khoản

  • Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
  • Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được tới $2,000 mỗi tháng.
  • Phần thưởng có thể hoạt động đồng thời trên nhiều tài khoản.
  • Đối với nhiều yêu cầu thưởng trên cùng một tài khoản giao dịch, hãy giao dịch để đáp ứng các điều kiện thưởng nhận được lần đầu tiên. Hoặc nếu phần thưởng cũ đã bị hủy, bạn có thể yêu cầu phần thưởng mới ngay lập tức.
  • Tiền thưởng có thể được rút sau khi giao dịch 20% lô tiêu chuẩn của số tiền thưởng bằng USD.
  • Vui đọc thêm Các điều kiện thưởng chung.

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng