logotype
Nhận tiền thưởng
 
Sau khi nhận được thư ưu đãi sinh nhật từ FXCL, bạn hãy gửi bất kỳ số tiền nào vào tài khoản thật của bạn..
 
 
Bạn sẽ nhận được (100 + Số tuổi của bạn)% số tiền gửi của bạn dưới dạng tiền thưởng vào tài khoản.
 
 
Gửi yêu cầu cùng với tên phần thưởng và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com.
Sau khi nhận được thư ưu đãi sinh nhật từ FXCL, bạn hãy gửi bất kỳ số tiền nào vào tài khoản thật của bạn.
Gửi yêu cầu cùng với tên phần thưởng và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com.
Bạn sẽ nhận được (100 + Số tuổi của bạn)% số tiền gửi của bạn dưới dạng tiền thưởng vào tài khoản
Những điều khoản thưởng
  • Phần thưởng có thể được áp dụng trong vòng 10 ngày trước và sau ngày sinh nhật của bạn.
  • Giới hạn tiền thưởng hằng năm là $2,000 mỗi thương nhân.
  • Khách hàng chỉ có thể nhận được 1 tiền thưởng sinh nhật mỗi năm.
  • Chỉ có khách hàng được xác minh mới có thể nhận được tiền thưởng.
  • Phần thưởng sẽ tự động hết hạn sau 90 ngày kể từ khi được phát hành.
  • Áp dụng tại Các quy tắc và điều kiện chung cho việc hoàn tiền và thưởng.
  • Vui lòng đảm bảo gửi tiền trước khi bạn yêu cầu thưởng.
 

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng