logotype

Xếp hạng của người quản lý tiền

Đồ thị
1 Patrick Dermont 1,57
5 tháng
11 ngày
0 350,00 35 0,00 5.752,63
Theo dõi
2 SHN Profit 0,94
3 tháng
20 ngày
3 100,00 40 0,00 463,07
Theo dõi
3 DNS SIGNAL 0,89
4 tháng
18 ngày
4 100,00 30 0,00 555,58
Theo dõi
4 XOne Signal 0,81
3 tháng
24 ngày
0 100,00 30 0,00 483,90
Theo dõi
5 FollowTrade Zone 0,78
8 tháng
24 ngày
0 100,00 30 0,00 359,56
Theo dõi
6 Profit Hunter 0,75
8 tháng
26 ngày
1 100,00 25 0,00 17,65
Theo dõi
7 Market Structure 0,45
4 tháng
28 ngày
1 100,00 30 6,51 327,51
Theo dõi
8 WFHTrade.Net 0,40
6 tháng
11 ngày
0 100,00 40 0,00 164,35
Theo dõi
9 scalper fx 0,39
4 tháng
8 ngày
0 500,00 30 0,00 543,99
Theo dõi
10 Akun Akhir Zaman 0,32
4 tháng
22 ngày
0 150,00 30 0,00 204,36
Theo dõi
11 LEGEND88 0,29
4 tháng
19 ngày
2 100,00 30 0,00 295,52
Theo dõi
12 COPY CL 0,18
4 tháng
18 ngày
0 100,00 30 0,00 190,42
Theo dõi
13 DK100 0,14
7 tháng
10 ngày
1 100,00 30 0,00 3.508,19
Theo dõi
14 Popo99 0,00
4 tháng
24 ngày
0 300,00 10 0,00 0,00
Theo dõi
15 Easy Trade22 0,00
3 tháng
13 ngày
0 100,00 30 0,00 0,00
Theo dõi
16 ROFIIQO 0,00
4 tháng
4 ngày
0 1.000,00 30 0,00 0,00
Theo dõi
17 Snowy Molly 0,00
2 tháng
10 ngày
0 100,00 40 0,00 0,00
Theo dõi
18 Syahara 0,00
4 tháng
11 ngày
0 250,00 25 0,00 0,00
Theo dõi
19 Ernie T Ulanday 0,00
1 tháng
23 ngày
0 100,00 3 0,00 0,00
Theo dõi
20 scalper003 0,00
4 tháng
23 ngày
0 100,00 30 0,00 0,00
Theo dõi
Điều khoản và điều kiện của chương trình