logotype
Cách thức hoạt động
 
Gửi yêu cầu kèm theo tên và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com, bao gồm ảnh chụp màn hình nền tảng MT4 của bạn từ một nhà môi giới khác
 
 
Gửi cùng một số tiền vào bất kỳ loại tài khoản thực nào
 
 
Nhận % tiền thưởng, dựa trên số tiền gửi được thêm vào tài khoản
Gửi yêu cầu kèm theo tên và số tài khoản tới rebate@fxclearing.com, bao gồm ảnh chụp màn hình nền tảng MT4 của bạn từ một nhà môi giới khác
Gửi cùng một số tiền vào bất kỳ loại tài khoản thực nào
Nhận % tiền thưởng, dựa trên số tiền gửi được thêm vào tài khoản
 

Ví dụ về ảnh chụp màn hình

Điều khoản
 1. Khách hàng chỉ có thể nhận tiền thưởng một lần.
 2. Để yêu cầu phần thưởng này, ảnh chụp màn hình nền tảng MT4 của bạn tại một công ty FX khác sẽ hiển thị (xem Ví dụ ở trên):

  1. 3.1 Số tiền rút với trường bình luận
  2. 3.2 Ngày rút tiền
  3. 3.3 Trường thông tin về tài khoản của bạn
  4. 3.4 Phần trên cùng của nền tảng MT4 với tên của công ty khác
 3. Tùy thuộc vào số tiền gửi, tỷ lệ phần trăm tiền thưởng sẽ như sau:

  • $1-$200 - 130%
  • $201-$1000 - 150%
  • $1001 trở lên - 170%

  Ví dụ: nếu khách hàng gửi tiền ở mức 700 đô la, Tiền thưởng chuyển đổi sẽ là 150% vào tín dụng tài khoản.

  Trong trường hợp bạn đã là khách hàng của FXCL, bạn có thể nhận được số tiền thưởng sau, dựa trên khoản tiền gửi của bạn:
  • $1-$100 - 125%
  • $101-$500 - 135%
  • $1001 trở lên - 150%
 4. Thời gian chuyển tiền từ một công ty khác không quá 3 ngày làm việc.

  Ví dụ: nếu khách hàng chuyển tiền vào thứ sáu, yêu cầu về phần thưởng này có thể được gửi qua email cho đến thứ ba.

 5. Tiền thưởng có thể được rút một phần sau khi hoàn thành số lượng giao dịch (theo lô) ít nhất 5% quy mô tiền thưởng tính bằng USD.
 6. Tiền thưởng có thể rút toàn bộ sau khi hoàn thành số lượng giao dịch (theo lô) bằng 10% quy mô tiền thưởng tính bằng USD.
 7. Mỗi nhà giao dịch có thể nhận được tối đa 2.000 đô la.
 8. Các quy tắc và điều kiện chung được áp dụng.
 

Sẵn sàng để có được lợi nhuận? Yêu cầu tiền thưởng của bạn ngay bây giờ!

Yêu cầu tiền thưởng