logotype

Quy tắc chung của Chương trình MAM

 1. Tài khoản
  1. Bất kỳ khách hàng FXCL nào cũng có thể đăng ký Chương trình MAM và mở Tài khoản Nhà đầu tư. Để mở Tài khoản Người quản lý, trước tiên khách hàng nên xác minh Tủ giao dịch và cung cấp liên kết đến kết quả giao dịch trước đó của mình trên tài nguyên Myfxbook, MQL5 hoặc FX Blue hoặc tải lên bảng sao kê MT4 từ tài khoản giao dịch trước đó của mình (bất kỳ tài khoản nào được phép từ bất kỳ nhà môi giới nào). Mọi chỉnh sửa thủ công đối với báo cáo giao dịch MT4 đã tải lên sẽ dẫn đến việc khóa tài khoản MAM của Người quản lý.
  2. Tất cả Tài khoản Nhà đầu tư và Người quản lý đều thuộc loại ECN Pro.
  3. Người quản lý tiền có thể chọn bất kỳ loại tài khoản nào để nhận hoa hồng cộng dồn (sau đây gọi là phí hiệu suất), ngoại trừ loại ECN Pro.
  4. Khách hàng có thể mở bất kỳ số lượng Tài khoản Investor và / hoặc Tài khoản Manager.
  5. Người quản lý quỹ có thể mở thêm tài khoản cùng loại (quản lý) nếu (các) tài khoản trước đó có ít nhất 5 nhà đầu tư đang hoạt động với vốn chủ sở hữu tối thiểu là $10.
  6. Mỗi Tài khoản Nhà đầu tư chỉ có thể theo dõi 1 Tài khoản Quản lý tại một thời điểm. Để theo dõi một Người quản lý khác, khách hàng nên mở và nạp tiền cho Tài khoản Nhà đầu tư khác hoặc trước tiên hãy hủy theo dõi trình quản lý hiện tại.
  7. Tài khoản Investor không dùng để giao dịch. Các nhà đầu tư chỉ có thể theo dõi tài khoản của mình, thực hiện gửi tiền, rút ​​tiền và chuyển khoản nội bộ.
  8. Tài khoản Manager chỉ dành cho giao dịch mua bán. Giao dịch gửi, chuyển khoản và rút tiền nội bộ sẽ không được phép.
  9. Chuyển tiền nội bộ từ và đến Tài khoản Investor được phép giữa ECN Pro và Chỉ các loại tài khoản Investor.
  10. Để theo dõi bất kỳ Quản lý nào, khách hàng nạp tiền vào Tài khoản Nhà đầu tư số tiền tối thiểu do tài khoản đó quy định. Mức tối thiểu là 100 $.
  11. Người quản lý có thể giám sát các Nhà đầu tư trong mục Trader’s Cabinet. Trong trường hợp có nhà đầu tư thực hiện rút tiền, chuyển khoản nội bộ hoặc hủy theo dõi tài khoản, Người quản lý tiền sẽ thấy thông tin này trong mục Trader’s Cabinet này.
 2. Phí thi công
  1. Người quản lý sẽ thiết lập mức Phí hiệu suất của riêng, lên đến 35%.
  2. Phí hiệu suất được tính theo công thức sau:
   Phí thực hiện = ((Vốn chủ sở hữu - Số dư ban đầu - Tiền gửi + Tiền rút (+ Phí thực hiện đã thanh toán)) * Phần trăm phí hiệu suất của người quản lý / 100) - phí thực hiện đã thanh toán
   Trong đó:
   • Phí thực hiện - Hoa hồng mà nhà đầu tư phải trả cho những giao dịch của người quản lý
   • Vốn chủ sở hữu – Số tiền có trong tài khoản nhà đầu tư tại thời điểm thanh toán (theo chữ ký ảnh)
   • Số dư ban đầu - Số dư trên Tài khoản Investor tại thời điểm Nhà đầu tư đăng ký Người quản lý
   • Tiền gửi vào- Tất cả các khoản tiền gửi và chuyển khoản nội bộ được thực hiện vào Tài khoản Investor sau số tiền gửi đầu tiên.
   • Tiền rút ra - Tất cả các khoản tiền rút ra, chuyển khoản nội bộ và phí hiệu suất trước đó đã khấu trừ trong Tài khoản Investor
   • Phần trăm phí hiệu suất - Phần trăm lợi nhuận của Nhà đầu tư được gửi đến người quản lý
  3. Nếu Nhà đầu tư hủy theo dõi Người quản lý và sau đó theo dõi lại, thì thời gian đăng ký hiện tại chỉ được dùng trong quá trình tính toán Phí hiệu suất.
  4. Người quản lý chỉ nhận được phí hiệu suất nếu giao dịch trong kỳ thanh toán dương (trên hình mờ ở trên).
  5. Nếu kết quả trong thời hạn thanh toán là âm (dưới hình mờ cao), Người quản lý sẽ không nhận được Phí hiệu suất cho đến khi lợi nhuận trên Tài khoản Investor bù lấp hoàn toàn khoản lỗ.
  6. Phí hiệu suất sẽ được tích lũy một lần ở mỗi kỳ thanh toán. Người quản lý có thể chọn giữa các khoảng thời gian theo ngày, tuần hoặc tháng. Mỗi Tài khoản người quản lý có thể có thời hạn thanh toán riêng.
  7. Phí hiệu suất sẽ được cộng dồn như sau:
   • với khoảng thời gian theo ngày - lúc 00:00 Giờ Máy chủ mỗi ngày giao dịch;
   • với khoảng thời gian theo tuần - lúc 00:00 Giờ Máy chủ vào Thứ Sáu hàng tuần;
   • với khoảng thời gian theo tháng - lúc 00:00 Giờ Máy chủ vào ngày dương lịch đầu tiên của tháng cho tháng trước.
 3. Gửi và Rút tiền
  1. Nhà đầu tư có thể đặt cọc và chuyển khoản nội bộ vào Tài khoản Investor bất kỳ lúc nào. Các giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức theo hình thức thanh toán đã chọn trên hệ thống.
  2. Yêu cầu rút tiền và chuyển tiền nội bộ từ Tài khoản Nhà đầu tư sẽ được thực hiện lúc 00:00 Giờ Máy chủ ,cùng ngày giao dịch hoặc ngày làm việc gần nhất nếu yêu cầu được thực hiện vào một ngày không giao dịch.
  3. Trong quá trình đăng ký Tài khoản người quản lý, Người quản lý tiền sẽ đặt thời gian khoản từ 30 phút đến 6 giờ. Tất cả các giao dịch rút tiền và chuyển tiền nội bộ được thực hiện trong khoảng thời gian này trước 00:00 giờ máy chủ sẽ được hoãn lại sang ngày làm việc tiếp theo.
  4. Các nhà đầu tư có thể tự do rút vốn của mình sau khi trừ đi phí hiệu suất nếu tiền gửi tối thiểu vẫn còn nguyên vẹn. Trong trường hợp sau khi rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ, số dư trong tài khoản giảm dưới mức tiền gửi tối thiểu, tài khoản sẽ tự động hủy theo dõi Người quản lý.
 4. Điều khoản hủy bỏ
  1. Để hủy theo dõi Người quản lý tiền, Nhà đầu tư lập yêu cầu từ một mục Trader’s Cabinet hoặc rút toàn bộ tiền từ Tài khoản Investor, bao gồm mức tiền gửi tối thiểu.
  2. Trong trường hợp rút tiền, chuyển khoản nội bộ hoặc yêu cầu “Bỏ theo dõi”, hệ thống sẽ tự động giảm số dư và khối lượng giao dịch mở trên Tài khoản Manager để tránh Lệnh gọi ký quỹ và Cắt lỗ.
 5. Điều khoản đối tác
  1. Tài khoản quản lý không thuộc về bất kỳ Nhóm IB nào.
  2. Các nhà quản lý có thể sử dụng các dịch vụ của IB để thu hút các Nhà đầu tư mới. Người quản lý có thể giới thiệu đối tác mới đến công ty hoặc một IB FXCL hiện tại có thể liên hệ với Người quản lý để hợp tác thêm.
  3. IB sẽ nhận được hoa hồng IB cho các giao dịch được thực hiện trên Tài khoản Nhà đầu tư của người được giới thiệu.
  4. Trong trường hợp Người quản lý và IB thực hiện thỏa thuận, Người quản lý sẽ trả theo tỷ lệ phần trăm phí thực hiện nhận được từ Nhà đầu tư, do IB đó mang lại.
  5. Người quản lý và IB có thể chọn giữa hai tùy chọn bồi thường:
   • Hoa hồng đặt trước - IB nhận 10% phí thực hiện;
   • Hoa hồng hợp đồng - Tỷ lệ phần trăm phụ thuộc vào quy mô vốn chủ sở hữu của các Nhà đầu tư theo IB đó; tỷ lệ phần trăm và quy mô vốn chủ sở hữu được thảo luận và lựa chọn bởi cả hai bên.
  6. Phần trăm phí hiệu suất được thêm vào tài khoản IB hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy thuộc vào biểu phí hiệu suất của Người quản lý.
  7. Các IB có thể chọn Người quản lý từ bảng xếp hạng trên trang web. Thỏa thuận giữa IB và Người quản lý sẽ được thực hiện thông qua hồ sơ của các nhà giao dịch.
  8. IB và Người quản lý có quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận của họ. Trong trường hợp IB chấm dứt thỏa thuận, Người quản lý ngay lập tức ngừng thanh toán phần trăm phí thực hiện. Trong trường hợp Người quản lý chấm dứt thỏa thuận, các khoản thanh toán sẽ dừng lại sau hai tuần.
 6. Điều khoản khác
  1. Tài khoản Quản lý và Nhà đầu tư không được tham gia bất kỳ chương trình thưởng nào.
  2. Tất cả các quyết định giao dịch được thực hiện bởi Người quản lý . Công ty chỉ cung cấp phần mềm theo hướng dẫn của Người quản lý tiền và chuyển chúng cho tài khoản Nhà đầu tư.
  3. Công ty có toàn quyền loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi chương trình MAM
  4. Các nhà đầu tư và nhà quản lý nên ký LPOA để loại bỏ mọi trách nhiệm đối với khoản thua lỗ của khách hàng từ Công ty.
  5. Phí hiệu suất sẽ không được trả cho Người quản lý nếu không có đủ tiền vào Tài khoản Nhà đầu tư.
  6. Do các thiết lập và hoạt động của loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro), khách hàng sẽ thấy các mức giá khác nhau trên biểu đồ công cụ và trong phần Market Watch. Do đó, khi giao dịch, bạn cần tập trung vào giá được công bố trên Market Watch (Ctrl + M). Tính năng này áp dụng cho tất cả các công cụ trên loại tài khoản ECN Pro (MAM, ECN Copy Pro)