logotype

Sao chép giao dịch dành cho các nhà cung cấp tín hiệu

Hãy để kinh nghiệm làm việc cho bạn

Trở thành Nhà cung cấp tín hiệu và kiếm thêm lợi
nhuận từ sao chép giao dịch của những người theo dõi bạn

Bắt đầu nào

Tủ đa chức năng -
Quản lý tài khoản, giám sát người theo dõi và kiểm soát rủi ro

Các loại bồi thường khác nhau -
Chọn giữa các loại hoa hồng cố định hoặc phí hoạt động

Hệ thống hoàn toàn tự động -
Thực hiện tự động nhanh chóng các tín hiệu giao dịch

Nhiều tài khoản -
Tạo nhiều tài khoản Nhà cung cấp Tín hiệu như bạn muốn

Cách thực hiện

Để trở thành Nhà cung cấp Tín hiệu và bắt đầu kiếm thêm tiền cho các giao dịch của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Xác minh Tủ của bạn
  2. Vào nền tảng MT4 với thông tin đăng nhập tài khoản ECN Copy Pro của bạn
  3. Đăng ký làm Nhà cung cấp tín hiệu bằng cách điền vào biểu mẫu chi tiết trong phần "Sao chép giao dịch" - tiểu mục "Register as Provider"
  4. Bắt đầu giao dịch để nhận hoa hồng cho các tín hiệu giao dịch được sao chép
Đăng ký

Các loại đền bù

Bạn có thể đặt loại và quy mô hoa hồng riêng cho mọi tài khoản và thay đổi theo yêu cầu từ tủ cá nhân, nếu cần.

Cố định mỗi lô -
Bạn đặt một số tiền cố định cho mỗi lô với mỗi giao dịch được sao chép của mình

Lãi/Lỗ cố định cho mỗi lô -
Đặt số tiền cố định khác nhau cho các giao dịch có lãi và thua lỗ

Phí hiệu suất -
Bạn sẽ nhận được tối đa 50% lợi nhuận mà Followers của bạn nhận được từ các giao dịch được sao chép

Hoa hồng cố định được thanh toán hàng ngày trong đáo hạn. Phí hiệu suất ược thanh toán hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, theo sự lựa chọn của bạn.

Bạn chưa phải là khách hàng của FXCL? Đăng ký ngay để trở thành Nhà cung cấp Tín hiệu.

Đăng ký
    • Sự khác biệt giữa hệ thống Quản lý nhiều tài khoản và Sao chép giao dịch là gì?