logotype

Khắc phục lỗi và câu hỏi thường gặp

Khắc phục lỗi phần mềm

 

Nếu Giao diện người dùng của bạn gặp sự cố sau khi đăng nhập:

 1. Nhấp chuột phải vào Phần mềm MAM* và chọn “Run as Administrator” trong bảng chọn;
 2. Thử tắt “UAC” (User Account Control) trong bảng điều khiển Windows của bạn;
 3. Nếu giao diện người dùng gặp sự cố trên Hệ điều hành Windows được đặt cho ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.
 

Nếu việc tăng 'Hệ số rủi ro' không ảnh hưởng đến việc phân bổ:

 1. Hệ số rủi ro chỉ hoạt động đối với các phương pháp phân bổ Vốn chủ sở hữu, Số dư. Đảm bảo rằng phân bổ của bạn không được đặt trên 'Even' hoặc 'Lot'. Theo mặc định, phương pháp phân bổ của bạn được đặt thành Vốn chủ sở hữu.
 

Các câu hỏi thường gặp

Q: Tôi có thể xóa Tài khoản Nhà đầu tư khỏi các khoản phân bổ mà không cần phải xóa tài khoản không?

A: Vâng. Nếu bạn không muốn Tài khoản nhà đầu tư nhận phân bổ giao dịch của Người quản lý, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập Tài khoản người quản lý nếu bạn muốn chỉnh sửa đều có trong Giao diện Người dùng Phần mềm MAM;
 2. Nhấp vào nút "Refresh" để xem cài đặt hiện tại;
 3. Thay đổi trạng thái từ “Enabled” thành “Disabled” cho Tài khoản Nhà đầu tư được yêu cầu và nhấp vào nút “Apply changes”;
 4. Nhấp vào nút "Refresh" để đảm bảo rằng các thay đổi đã được áp dụng.

Lưu ý rằng tất cả các vị trí hiện tại trên Tài khoản Nhà đầu tư sẽ tự động bị đóng. Tài khoản Nhà đầu tư sẽ không còn nhận được phân bổ cho đến khi trạng thái được chuyển sang “Enabled” một lần nữa.

Nếu bạn muốn tránh đóng các vị trí hiện tại trên Tài khoản Nhà đầu tư, bạn có thể thay đổi trạng thái thành “Inactive”. Trong trường hợp này, các vị trí trên Tài khoản Nhà đầu tư sẽ vẫn còn nguyên nhưng tất cả các phân bổ mới sẽ không được gửi đi.  

Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhận được thông báo “Trade is disabled” khi Tài khoản Nhà đầu tư đóng một phần giao dịch?

 1. A: Tài khoản Nhà đầu tư chỉ được phép mở hoặc đóng các giao dịch đầy đủ. Không được phép đóng hoặc mở một phần
 

Guide How to Avoid Future Problems

 1. Để có sự phân phối dễ đoán hơn về khối lượng giao dịch của các nhà đầu tư, bạn nên đóng tất cả các vị thế mở của mình khi:
  1. giới thiệu một nhà đầu tư mới vào hệ thống MAM của bạn;
  2. trước khi ngắt kết nối Nhà đầu tư khỏi Tài khoản người quản lý của bạn;
  3. trước khi Nhà đầu tư rút tiền của mình, vì số dư trên Tài khoản người quản lý sẽ tự động giảm.
 2. Trước khi mở một vị thế phòng ngừa rủi ro trên Tài khoản Người quản lý của bạn, hãy đảm bảo rằng tất cả các Nhà đầu tư của bạn đã có một vị thế phòng ngừa rủi ro đã mở. Điều đó bao gồm các Nhà đầu tư mới có thể đã tham gia hệ thống MAM của bạn và có thể chưa có vị trí bảo hiểm rủi ro cần thiết trên tài khoản của họ.
   

  Ví dụ:

  MM mở giao dịch mua 3 lô trên EURUSD cho 3 Nhà đầu tư của anh ấy / cô ấy để phòng ngừa rủi ro sau này. Nhà đầu tư thứ 4 tham gia hệ thống MAM nhưng Người quản lý không mở được 1 lô Mua giao dịch trên EURUSD cho cả Nhà đầu tư đó. Thay vào đó, MM đặt 3 lô Bán giao dịch trên EURUSD để bảo vệ các vị thế. Do đó, giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư thứ 4 hoàn toàn không được bảo hiểm và các giao dịch trên tài khoản của 3 Nhà đầu tư đầu tiên không được bảo hiểm đầy đủ.

 3. Khuyến nghị rằng đòn bẩy trên tài khoản Nhà đầu tư gấp đôi đòn bẩy trên tài khoản Người quản lý. Điều này có thể giúp tránh việc đóng sớm các vị thế trên tài khoản của Nhà đầu tư và / hoặc không mở thêm khối lượng giao dịch do thiếu ký quỹ tự do. Kích thước đòn bẩy của Nhà đầu tư được hiển thị trong phần mềm MAM. Để thay đổi đòn bẩy trên tài khoản Nhà đầu tư của bạn, hãy yêu cầu họ thực hiện trực tiếp hoặc liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
   

  Ví dụ:

  Nếu đòn bẩy trên Tài khoản người quản lý là 1: 300, tốt hơn nên thay đổi đòn bẩy trên Tài khoản nhà đầu tư thành 1:600.

 4. Nếu một hoặc nhiều vị trí trên tài khoản Nhà đầu tư của bạn bị đóng bằng Stop Out, thì khối lượng giao dịch trên tài khoản Người quản lý của bạn sẽ tự động giảm theo khối lượng của (các) giao dịch đã đóng.
   

  Ví dụ:

  Tổng khối lượng giao dịch trên Tài khoản người quản lý của bạn hiện là 5 lô và được phân bổ đồng đều giữa 5 Nhà đầu tư - mỗi Nhà đầu tư 1 lô. Nếu giao dịch trên một trong các Tài khoản Nhà đầu tư của bạn bị đóng bằng Stop Out, thì khối lượng giao dịch tổng thể của bạn sẽ giảm xuống còn 4 lô.

 5. Đảm bảo rằng khối lượng giao dịch đã mở trên tài khoản Người quản lý của bạn là đủ cho tất cả các Nhà đầu tư của bạn. Nếu khối lượng quá thấp, chúng có thể không được phân bổ đều cho tất cả các nhà đầu tư. Đảm bảo tăng khối lượng giao dịch của bạn trong trường hợp Nhà đầu tư mới tham gia hệ thống MAM của bạn.
   

  Ví dụ:

  Nếu bạn có 6 Nhà đầu tư, vị thế tối thiểu được mở là 0,06 lô, vì 0,01 là khối lượng tối thiểu được phân bổ. Nếu bạn mở một vị trí từ 0,05 lô trở xuống, thì một hoặc nhiều Nhà đầu tư của bạn sẽ không nhận được bất kỳ giao dịch mở nào.

 6. Khối lượng giao dịch tối thiểu cho mỗi 1 Nhà đầu tư là 0,01 lô. Ví dụ: khối lượng yêu cầu tối thiểu cho 4 Nhà đầu tư là 0,04 lô. Nếu bạn mở một vị thế 0.03 thì khối lượng giao dịch sẽ được phân bổ giữa ba nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư 0.01.
 7. Để tối đa hóa hiệu suất trên tài khoản Người quản lý của bạn, hãy đảm bảo rằng Nhà đầu tư của bạn có số tiền gửi xấp xỉ bằng nhau. Khuyến nghị rằng sự khác biệt giữa các tài khoản không vượt quá 40%.
   

  Ví dụ:

  Nếu ít nhất một trong những Nhà đầu tư của bạn có số tiền ký quỹ là $ 1000, hãy đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư khác có số dư từ $ 1000 đến $ 1400.

* Phần mềm MAM - Phần mềm quản lý đa tài khoản