logotype

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch ngoại tệ vào việc ký quỹ mang một mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Mức độ cao của đòn bẩy có thể chống lại bạn cũng như đối với bạn. Trước khi quyết định kinh doanh ngoại tệ bạn nên cẩn thận xem xét mục tiêu đầu tư của bạn, mức độ kinh nghiệm, và nguy cơ rủi ro. Khả năng tồn tại mà bạn có thể duy trì một sự mất mát của một số hoặc tất cả các đầu tư ban đầu của bạn và do đó bạn không nên đầu tư tiền bạc mà bạn không thể đủ khả năng để mất. Bạn nên nhận thức rằng tất cả các rủi ro liên quan đến kinh doanh ngoại tệ và tìm lời khuyên từ một cố vấn độc lập tài chính nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ.

Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hay thông tin trên trang web này được cung cấp như là bài tổng hợp bình luận chung về thị trường, chứ không phải lời khuyên về đầu tư. Thị trường FXCL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ mất mát lợi nhuận, mà có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin như vậy.

Có những rủi ro liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận dựa trên việc kinh doanh hệ thống Internet bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi của phần cứng, phần mềm và sự kết nối Internet. Kể từ khi thị trường FXCL không kiểm soát tín hiệu năng lượng, tín hiệu truyền đi  hoặc đường truyền thông qua Internet, cấu hình thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của sự kết nối, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho lỗi truyền thông, sai lệch hoặc sự chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Thị trường  FXCL sử dụng sao lưu hệ thống và các kế hoạch phòng chống để giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi hệ thống.

Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không báo trước, và  nội dung này được cung cấp cho mục đích hỗ trợ các nhà giao dịch để thực hiện các quyết định đầu tư độc lập. Thị trường FXCL đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên website, tuy nhiên, không bảo đảm được tính chính xác của nó, và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nội dung hoặc việc  không có khả năng của bạn để truy cập vào các trang web, cho bất kỳ sự chậm trễ trong hay thất bại của việc truyền tải hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo được gửi qua trang web này.

Thị trường FXCL sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự chậm trễ của việc xử lý tiền gửi. Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo xử lý tiền gửi nhanh nhất có thể, nhưng đôi khi chậm trễ có thể xảy ra do sự cố kỹ thuật, gián đoạn kết nối internet, hủy giao dịch hoặc chậm trễ trong xử lý của ngân hàng / hệ thống thanh toán, v.v ... Khách hàng nên quan tâm đến số dư tài khoản của mình trước và giữ tiền bổ sung trong tài khoản.

Trang web này không được thiết kế để phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân nào trong mọi quốc gia nơi mà sự phân phối hoặc sự sử dụng như vậy sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương. Không có các dịch vụ hoặc các khoản đầu tư mà được đề cập trong trang web này thì được cung cấp cho những người cư trú tại bất cứ quốc gia nào- quốc gia mà sự cung cấp dịch vụ hoặc các khoản đầu tư như vậy sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương. Đây là trách nhiệm của khách truy cập vào trang web này để xác định các điều khoản và tuân thủ bất kỳ luật pháp địa phương hoặc quy định mà họ phải chịu.

Nền tảng giao dịch cung cấp thủ tục gia nhập tinh vi và theo dõi các đơn đặt hàng.Thị trường FXCL cố gắng nỗ lực để đáp ứng sự giao dịch của bạn với giá được yêu cầu. Giao dịch trực tuyến, cho dù vấn đề thuận tiện hoặc hiệu quả như thế nào không nhất thiết phải làm giảm các rủi ro mà kết nối với việc giao dịch tiền tệ. Tất cả các báo giá và giao dịch tuân theo các điều khoản và điều kiện trong sự thỏa thuận của khách hàng có thể truy cập thông qua trang web này..

Điều kiện thị trường bất thường

Trong điều kiện bất thường trên thị trường tài chính thời điểm thực hiện các đơn hàng có thể được tăng lên. Hơn nữa, trong điều kiện như vậy các đơn đặt hàng có thể không được thực hiện tại mức giá khai báo hoặc có thể không được thực hiện mức giá nào.

Biến động

Do biến động cao trong thị trường tài chính nên có nguy cơ rủi ro cao về sự mất mát và lợi nhuận. Giá cho các dụng cụ phái sinh và các tài sản tiềm ẩn có thể ảnh hưởng từ từ trong phạm vi rộng do sự kiện bất ngờ trong thị trường tài chính và những thay đổi trong điều khoản giao dịch. Các khách hàng, không phải là công ty có thể kiểm soát những thay đổi đó. Khách hàng nên hiểu rằng trong điều kiện thị trường cụ thể, sự thực hiện đơn hàng với giá khai báo trở nên bất khả thi,điều này có thể dẫn đến tổn thất về phía khách hàng.

Trong số những yếu tố, các yếu tố sau có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi về giá cho công cụ phái sinh và các tài sản tiềm ẩn: các sự kiện quốc gia, chính trị quốc gia và kinh tế, thay đổi mối quan hệ cung và cầu, các chính sách và chương trình thuộc chính phủ, nông nghiệp, thương mại, giao dịch

Ký quỹ

Giá cho các công cụ phái sinh, được cung cấp bởi thị trường FXCL, có thể thay đổi trong phạm vi không giới hạn và thậm chí dẫn đến thua lỗ hoàn toàn vốn đầu tư, bất kể thông tin được cung cấp bởi công ty. Những thay đổi được kết nối với hệ thống ký quỹ, áp dụng cho loại hình giao dịch. Vì vậy, ngay cả biến động nhẹ trong giá cả có thể dẫn đến thất thoát tài chính nghiêm trọng. Các hoạt động trên thị trường trong sự ủng hộ của các khách hàng có thể đem đến lợi nhuận đáng kể, trong khi thậm chí nhẹ các hoạt động nhỏ chống lại các khách hàng có thể dẫn đến sự thiệt hại hoàn toàn về khoản đầu tư của khách hàng.

Khả năng thanh toán

Việc giảm nhu cầu đối với các tài sản tiềm ẩn có thể giảm khả năng thanh toán hoặc sự thanh toán thiếu. Do đó khách hàng có thể không ngay lập tức nhận được thông tin về giá của tài sản và giá trị của những rủi ro mà liên quan đến tài sản này.

Sự minh bạch đối với bảo vệ phá sản

Các giao dịch Forex bạn đang ký kết với Thị trường FXCL không được giao dịch trên một cuộc trao đổi. Do đó, các quỹ của bạn có thể không nhận được sự bảo vệ tương tự như các quỹ sử dụng đối với ký quỹ hoặc đảm bảo các giao dịch trong tương lai và hợp đồng mà nhận được một ưu tiên khi phá sản.

Vì ưu tiên giống nhau mà không đã được trao cho quỹ được sử dụng cho giao dịch Forex, nếu thị trường FXCL trở thành người không trả được nợ và bạn có một yêu cầu bồi thường cho số tiền gửi hoặc lợi nhuận thu được trên các giao dịch với thị trường FXCL, yêu cầu bồi thường có thể không nhận được ưu tiên trước.

Nếu không có sự ưu tiên, bạn là một chủ nợ chung và yêu cầu của bạn sẽ được thanh toán, cùng với những yêu cầu của chủ nợ nói chung khác, từ bất kỳ khoản tiền vẫn có sẵn sau khi tuyên bố ưu tiên được thanh toán. Ngay cả quỹ khách hàng mà thị trường FXCL giữ tách biệt với quỹ hoạt động riêng,  có thể không an toàn từ những yêu cầu của chủ nợ nói chung và chủ nợ ưu tiên khác.