logotype

Tài khoản hoàn tiền của bạn

Chương trình khách hàng thân thiết
nhận TÍN DỤNG vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
Biến các khoản tín dụng thành LỢI NHUẬN

Nhận tín dụng từ tiền gửi và giao dịch trong tài khoản thực của bạn

Giao dịch với các khoản tín dụng đã thu thập

Rút lợi nhuận dễ dàng

Mở tài khoản hoàn tiền

Số tín dụng bạn nhận được từ tài khoản thực của mình

Số tiền gửi (USD):
Khối lượng giao dịch (theo lô thứ nhất):
 
Tín dụng vào Tài khoản Hoàn tiền:
Mở tài khoản hoàn tiền

Các điều khoản và điều kiện

 1. Bạn chỉ có thể có một Tài khoản Hoàn tiền.
 2. Để mở Tài khoản Hoàn tiền, hồ sơ của bạn phải được xác minh
 3. Tất cả các hoạt động gửi và rút tiền trên tài khoản thực của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang Tài khoản hoàn tiền của bạn như sau:
  1. 5% từ số tiền gửi của bạn sẽ được thêm vào dưới dạng tín dụng vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
   Thí dụ:
   Bạn nạp tiền vào tài khoản thực của mình với $500. 5% số tiền gửi của bạn với số tiền 25 đô la sẽ được ghi đã hoàn tiền vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
  2. 5% từ số tiền bạn rút sẽ được khấu trừ vào tín dụng của Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
   Thí dụ:
   Bạn rút ra 100 đô la từ tài khoản trực tiếp của mình. 5% số tiền đã rút của bạn là $5 sẽ được khấu trừ từ các khoản tín dụng trên Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
 4. Các khoản tín dụng được tạo ra từ khối lượng giao dịch được tính toán và thêm vào theo các quy tắc sau:
  1. Khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (từ khi mở cửa cho đến khi kết thúc một tuần giao dịch) được tính toán và tự động thêm vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn vào Thứ Bảy hàng tuần.
  2. Chỉ các lô tiêu chuẩn đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro mới được xem xét trong tính toán tổng khối lượng giao dịch.
  3. Khối lượng giao dịch trên tất cả các tài khoản thực của bạn, không bao gồm Tài khoản Hoàn tiền và loại tài khoản ECN Pro, được chuyển đổi thành các quỹ tín dụng như sau:

   Khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn * Tỷ lệ cơ bản * Hệ số nhân = Tín dụng

   Lãi suất cơ bản cho các công cụ Forex là $ 3 trên 1 lô tiêu chuẩn
   Lãi suất cơ bản cho XAUUSD / XAUEUR là $ 0,3 trên 1 lô tiêu chuẩn

   Hệ số 1x cho khối lượng giao dịch giữa 2-10 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 7 lô tiêu chuẩn
   7 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (lãi suất cơ bản) * 1 (hệ số nhân) = $21 được thêm vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn

   Hệ số gấp đôi cho khối lượng giao dịch từ 10.01-30 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 15 lô tiêu chuẩn
   15 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (lãi suất cơ bản) * 2 (hệ số nhân) = $90 được thêm vào Tài khoản Hoàn tiền của bạn

   Hệ số gấp 3 lần cho khối lượng giao dịch trên 30.01 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 45 lô tiêu chuẩn
   45 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (tỷ lệ cơ bản) * 3 (hệ số) = 405 đô la được thêm vào Tài khoản tiền thưởng của bạn

  4. Các khoản tín dụng cho khối lượng giao dịch sẽ được tính toán và thêm vào Tài khoản Hoàn tiền trong trường hợp đạt đến khối lượng giao dịch tối thiểu của 2 lô tiêu chuẩn trên tài khoản thực.
  5. 70% tổng khối lượng từ giao dịch tài khoản Tỷ lệ cố định sẽ được tính cho các khoản tín dụng vào Tài khoản Hoàn tiền.
 5. Bất kỳ khoản tiền thưởng nào được thêm vào tài khoản thực của bạn sẽ không được chuyển đổi thành tín dụng trên Tài khoản hoàn tiền.
 6. Bạn có thể giao dịch trên Tài khoản Hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng các khoản tín dụng mà không có giới hạn và hạn chế.
 7. Các công cụ từ nhóm Chỉ số và Tiền điện tử không được đưa vào tính toán khối lượng giao dịch hàng tuần.
 8. Không được phép gửi tiền vào Tài khoản Hoàn tiền.
 9. Không thể rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ các khoản tín dụng từ Tài khoản Hoàn tiền của bạn.
 10. Tài khoản Hoàn tiền không được tham gia bất kỳ chương trình tiền thưởng hoặc khuyến mãi nào khác.
 11. Bạn có thể rút lợi nhuận kiếm được trên Tài khoản Hoàn tiền của mình bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn. Trong trường hợp rút tiền hoặc chuyển lợi nhuận nội bộ từ Tài khoản Hoàn tiền, các khoản tín dụng sẽ bị giảm đi số tiền tương đương với lần rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ đó.
 12. Nếu không có đủ khoản tín dụng trên Tài khoản Hoàn tiền, các khoản tín dụng sẽ bị xóa.
 13. Tài khoản Hoàn tiền không khả dụng cho khách hàng từ Philippines.
 14. Các khoản tín dụng sẽ tự động hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày được phát hành.
 15. Không có tiền hoặc khối lượng giao dịch nào trên Tài khoản Cuộc thi Trực tiếp sẽ được tính hoặc xem xét khi tính toán các khoản tín dụng cho Tài khoản Hoàn tiền.
 16. Nhận TÍN DỤNG vào tài khoản Hoàn tiền của bạn. Biến các khoản tín dụng thành LỢI NHUẬN