logotype

Tài khoản tiền thưởng của bạn

Chương trình khách hàng thân thiết
Nhận TÍN DỤNG vào tài khoản Tiền thưởng của bạn.
Biến các khoản tín dụng thành LỢI NHUẬN

Nhận tín dụng từ tiền gửi và giao dịch trong tài khoản thực của bạn

Giao dịch với các khoản tín dụng đã thu thập

Rút lợi nhuận dễ dàng

Mở tài khoản tiền thưởng

Số tín dụng bạn nhận được từ tài khoản thực của mình

Số tiền gửi (USD):
Khối lượng giao dịch (theo lô thứ nhất):
 
Tín dụng vào tài khoản tiền thưởng:
Mở tài khoản tiền thưởng

Các điều khoản và điều kiện

 1. Bạn chỉ có thể tạo một Tài khoản tiền thưởng.
 2. Để mở Tài khoản thưởng, tài khoản của bạn phải được xác minh
 3. Tất cả các hoạt động gửi và rút tiền trên tài khoản thực của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang Tài khoản tiền thưởng của bạn như sau:
  1. 5% từ số tiền gửi của bạn sẽ được thêm vào dưới dạng tín dụng vào Tài khoản tiền thưởng.
   Thí dụ:
   Bạn nạp tiền vào tài khoản thực của mình với $ 500. 5% số tiền gửi của bạn với số tiền 25 đô la sẽ được ghi vào Tài khoản tiền thưởng của bạn.
  2. 5% từ số tiền bạn rút sẽ được khấu trừ vào tín dụng của Tài khoản tiền thưởng.
   Thí dụ:
   Bạn rút ra 100 đô la từ tài khoản thực của mình. 5% từ khoản rút của bạn với số tiền $ 5 sẽ được khấu trừ từ các khoản tín dụng trên Tài khoản tiền thưởng của bạn.
 4. Các khoản tín dụng được tạo ra từ khối lượng giao dịch được tính toán và thêm vào theo các quy tắc sau:
  1. Khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (từ khi mở đến khi kết thúc tuần giao dịch) được tính toán và tự động thêm vào Tài khoản Tiền thưởng của bạn vào các ngày Thứ Bảy hàng tuần.
  2. Chỉ các lô tiêu chuẩn đủ điều kiện không bảo hiểm rủi ro mới được xem xét trong tính toán tổng khối lượng giao dịch.
  3. Khối lượng giao dịch trên tất cả các tài khoản thực của bạn, không bao gồm tài khoản tiền thưởng và ECN Pro, được chuyển đổi thành các khoản tín dụng như sau:

   Khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn * Tỷ lệ cơ bản * Hệ số nhân = Tín dụng

   Lãi suất cơ bản cho các công cụ Forex là $ 3 trên 1 lô tiêu chuẩn
   Lãi suất cơ bản cho XAUUSD / XAUEUR là $ 0,3 trên 1 lô tiêu chuẩn

   Hệ số 1x cho khối lượng giao dịch giữa 2-10 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 7 lô tiêu chuẩn
   7 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (lãi suất cơ bản) * 1 (hệ số nhân) = 21 đô la được thêm vào Tài khoản tiền thưởng của bạn

   Hệ số gấp đôi cho khối lượng giao dịch từ 10.01-30 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 15 lô tiêu chuẩn
   15 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (lãi suất cơ bản) * 2 (hệ số nhân) = 90 đô la được thêm vào Tài khoản tiền thưởng của bạn

   Hệ số gấp 3 lần cho khối lượng giao dịch trên 30.01 lô tiêu chuẩn

   Thí dụ:
   Công cụ - Forex
   Khối lượng giao dịch - 45 lô tiêu chuẩn
   45 (khối lượng giao dịch hàng tuần của bạn) * 3 (tỷ lệ cơ bản) * 3 (hệ số) = 405 đô la được thêm vào Tài khoản tiền thưởng của bạn

  4. Các khoản tín dụng cho số lượng giao dịch sẽ được tính toán và thêm vào tài khoản tiền thưởng trong trường hợp đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu của 2 lô tiêu chuẩn trên tài khoản thực.
  5. 70% tổng khối lượng từ giao dịch tài khoản "Tỷ giá cố đinh" sẽ được tính vào tín dụng cho Tài khoản tiền thưởng
 5. Bất kỳ khoản tiền thưởng nào được thêm vào tài khoản trực tiếp của bạn sẽ không được chuyển đổi thành các khoản tín dụng trên Tài khoản tiền thưởng.
 6. Bạn có thể giao dịch trên Tài khoản Tiền thưởng của mình bằng cách sử dụng các khoản tín dụng mà không có giới hạn và hạn chế.
 7. Không được phép gửi tiền vào Tài khoản tiền thưởng.
 8. Không thể rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ các khoản tín dụng từ Tài khoản tiền thưởng của bạn.
 9. Tài khoản tiền thưởng không được tham gia vào bất kỳ chương trình tiền thưởng hoặc bất kỳ khuyến mãi nào khác.
 10. Bạn có thể rút lợi nhuận kiếm được trên Tài khoản tiền thưởng của mình bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào có sẵn.
 11. Trong trường hợp rút tiền hoặc chuyển lợi nhuận nội bộ từ Tài khoản tiền thưởng, các khoản tín dụng sẽ bị giảm đi số tiền bằng với lần rút tiền hoặc chuyển khoản nội bộ đó. Nếu không có đủ tín dụng trong Tài khoản tiền thưởng, các khoản tín dụng sẽ bị xóa.
 12. Các khoản tín dụng sẽ tự động hết hạn sau 30 ngày kể từ ngày được phát hành.
 13. Tài khoản thưởng không có sẵn cho khách hàng từ Philippines.
 14. Không có tiền hoặc khối lượng giao dịch trên Tài khoản Cuộc thi Trực tiếp, sẽ được tính hoặc xem xét khi tính toán các khoản tín dụng cho Tài khoản Tiền thưởng.