logotype

Chương trình bảo hiểm FXCL

Bảo vệ quỹ giao dịch của bạn và tránh rủi ro thua lỗ!

Đảm bảo tiền gửi của bạn và nhận khoản thanh toán lên tới 100% với Bảo hiểm từ FXCL. Bạn có thể chi trả bất kỳ phạm vi nào từ 10% và tối đa 100% trong số tiền của bạn.

Những lý do nên làm với Bảo hiểm FXCL:

 • Chương trình hoàn toàn miễn phí
 • Điều khoản thực hiện dễ dàng để nhận được bảo hiểm
 • Công cụ hoàn hảo để tiết kiệm tiền trên tài khoản của bạn và giảm thiểu rủi ro
 • Có sẵn trên các loại tài khoản phổ biến nhất - Standard và Cent
 

Nó hoạt động như thế nào:

1. Gửi tiền vào tài khoản của bạn với số tiền chỉ bắt đầu từ $ 55   2. Áp dụng   3. Giao dịch bảo mật bằng - tiền của bạn được đảm bảo và an toàn
 

Hãy thử giao dịch không thua lỗ!

Tận dụng chương trình bảo hiểm quỹ miễn phí!

 
Được bảo hiểm

Quy định chính của chương trình

 • Tài khoản giao dịch trực tiếp Standard và Cent có thể được bảo hiểm (không bao gồm tài khoản IB)
 • Khách hàng có thể đảm bảo từ 10% và tối đa 100% số dư của tài khoản
 • Tiền gửi tối thiểu được bảo hiểm là $55 hoặc tương đương với tiền tệ của tài khoản. Không có giới hạn của một khoản tiền gửi được bảo hiểm tối đa.
 • Bảo hiểm được trả cho khách hàng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra và khách hàng đã đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch.
 • Sự kiện bảo hiểm xảy ra khi số dư tài khoản đạt 10% số tiền bảo hiểm
 • Các yêu cầu về khối lượng giao dịch phụ thuộc vào quy mô của số tiền được bảo hiểm. Khách hàng có 365 ngày kể từ ngày đăng ký bảo hiểm để đáp ứng các yêu cầu
 • Trong trường hợp khách hàng chưa hoàn thành 100% khối lượng giao dịch được yêu cầu, quý khách sẽ nhận được khoản thanh toán một phần theo các điều khoản sau:
  • 30% số tiền được bảo hiểm - nếu khách hàng đã hoàn thành hơn 50% khối lượng được yêu cầu
  • 40% số tiền bảo hiểm - nếu khách hàng đã hoàn thành hơn 70% khối lượng yêu cầu
  • 50% số tiền bảo hiểm - nếu khách hàng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng yêu cầu
 • Nếu các yêu cầu về khối lượng giao dịch tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm được đáp ứng, khách hàng nên gửi yêu cầu bằng cách nhấn nút "Áp dụng cho thanh toán bảo hiểm" trong tủ giao dịch. Các khoản thanh toán bảo hiểm được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong 5 ngày làm việc sau khi việc tuân thủ các yêu cầu của Chương trình được xác minh.
 • Tất cả các vị trí trên tài khoản giao dịch nên được đóng tại thời điểm yêu cầu thanh toán bảo hiểm
 • Mức chênh lệch trên tài khoản giao dịch được bảo hiểm tăng lên 1 điểm
 • Hoa hồng giao dịch kim loại quý trên tài khoản giao dịch được bảo hiểm ở mức $10 mỗi lô tiêu chuẩn
 • Để từ chối Chương trình bảo hiểm, khách hàng nên nhấn nút "Từ chối Bảo hiểm" trong Tủ giao dịch
 • Khách hàng có thể thực hiện rút tiền và chuyển khoản nội bộ từ tài khoản giao dịch được bảo hiểm, nhưng số dư của tài khoản không được nhỏ hơn số tiền được bảo hiểm sau giao dịch
 • Khách hàng có thể tăng quy mô bảo hiểm sau khi gửi tiền mới vào tài khoản giao dịch được bảo hiểm. Khối lượng bảo hiểm mới không thể nhỏ hơn khối lượng trước đó.
 • Để thay đổi số tiền bảo hiểm, khách hàng nên nhấn nút “Update Insurance” trong tủ giao dịch
 • FXCL bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi và / hoặc xóa và / hoặc chấm dứt hoàn toàn các điều khoản của Chương trình Bảo hiểm.
Trong trường hợp bạn có thêm bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Đội ngũ hỗ trợ.