logotype

ຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດ

FXCL Markets Ltd. ມີຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານນຳໄປໄຊ້ຢູ່ນຳເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ ເຊີ່ງລາຄາຈະສະແດງລາຄາອັດຕະໂນມັດແບບ Real Time  ເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານຮູ້ລາຄາລ່າສຸດຂອງແຕ່ລະສະກຸນເງິນຕ່າງໆ ແລະຕັດສິນໃຈ.ໃນການຊື້ຂາຍໄດ້ໄວຂື້ນ.

 

ຕາຕະລາງລາຄາລ່າສຸດ:

ສັນຍາລັກ BID ASK
AUDUSD 0.7734 0.7737
EURAUD 1.5700 1.5709
EURCHF 1.0783 1.0786
EURGBP 0.8888 0.8892
EURJPY 126.01 126.04
EURUSD 1.2147 1.2148
GBPCHF 1.2127 1.2134
GBPJPY 141.74 141.78
GBPUSD 1.3663 1.3665
USDCAD 1.2700 1.2703
USDCHF 0.8877 0.8879
USDJPY 103.74 103.76
ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ : 2021.01.20 08:32:47
ເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນ
red style orange style blue style green style black style