logotype

ຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດ

FXCL Markets Ltd. ມີຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານນຳໄປໄຊ້ຢູ່ນຳເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ ເຊີ່ງລາຄາຈະສະແດງລາຄາອັດຕະໂນມັດແບບ Real Time  ເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານຮູ້ລາຄາລ່າສຸດຂອງແຕ່ລະສະກຸນເງິນຕ່າງໆ ແລະຕັດສິນໃຈ.ໃນການຊື້ຂາຍໄດ້ໄວຂື້ນ.

 

ຕາຕະລາງລາຄາລ່າສຸດ:

ສັນຍາລັກ BID ASK
AUDUSD 0.7064 0.7067
EURAUD 1.5933 1.5942
EURCHF 1.1062 1.1065
EURGBP 0.8976 0.8980
EURJPY 120.90 120.93
EURUSD 1.1259 1.1260
GBPCHF 1.2319 1.2326
GBPJPY 134.65 134.69
GBPUSD 1.2539 1.2541
USDCAD 1.3037 1.3040
USDCHF 0.9825 0.9827
USDJPY 107.38 107.40
ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ : 2019.07.19 02:34:05
ເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນ
red style orange style blue style green style black style