logotype

ຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດ

FXCL Markets Ltd. ມີຕາຕະລາງສະແດງລາຄາລ່າສຸດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານນຳໄປໄຊ້ຢູ່ນຳເວັບໄຊຂອງທ່ານໄດ້ ເຊີ່ງລາຄາຈະສະແດງລາຄາອັດຕະໂນມັດແບບ Real Time  ເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານຮູ້ລາຄາລ່າສຸດຂອງແຕ່ລະສະກຸນເງິນຕ່າງໆ ແລະຕັດສິນໃຈ.ໃນການຊື້ຂາຍໄດ້ໄວຂື້ນ.

 

ຕາຕະລາງລາຄາລ່າສຸດ:

ສັນຍາລັກ BID ASK
AUDUSD 0.6838 0.6841
EURAUD 1.6278 1.6287
EURCHF 1.1003 1.1006
EURGBP 0.8640 0.8644
EURJPY 120.99 121.02
EURUSD 1.1135 1.1136
GBPCHF 1.2730 1.2737
GBPJPY 139.99 140.03
GBPUSD 1.2884 1.2886
USDCAD 1.3135 1.3138
USDCHF 0.9881 0.9883
USDJPY 108.65 108.67
ປັບປຸງຫຼ້າສຸດ : 2019.10.18 14:09:02
ເລືອກຄູ່ສະກຸນເງິນ
red style orange style blue style green style black style