logotype

ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ສູງສຸດໃນຕະຫຼາດ

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນສຳຄັນໃນການເປັນ IB ກັບເຮົາກໍ່ຄື ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ສູງເຖິງ 40% ຂອງ spread*, ສູງສຸດ 3 pips ຕໍ່ lot ເຊິ່ງຖືເປັນອັດຕາທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ໜຶ່ງໃນຕະຫຼາດ. ເຊີ່ງ IB ຈະໄດ້ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນນີ້ເຂົ້າບັນຊີອັດຕະໂນມັດ.

ແລະນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຄ່າຄອມມິດຊັ່ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍຂື້ນໄປອີກ ພວກເຮົາມີປະເພດບັນຊີໃໝ່ຄື ECN Cent  ເຊີ່ງຖ້າລູກຄ້າຂອງທ່ານມີການຊື້ຂາຍຢູ່ບັນຊີປະເພດນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນສູງເຖິງ 60% ຂອງ spread, ສູງສຸດ 3 pips ຕໍ່ lot. ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
*ດ້ວຍອັດຕາຄ່າສະເປດຄົງທີ່
 
ຈຳນວນ Lot ທີ່ລູກຄ້າຊື້ຂາຍ (standard Lot) ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB (%)
0.01 - 1.00 40%
1.01 - 1.50 50%
1.51 - 2.00 60%

 

ໝາຍເຫດ:
  • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນການ Non-qualified ເທົ່ານັ້ນ.
  • ຄ່າຄອມມິຊັນສູງສຸດ ແມ່ນ 3 pips ແລະ ສຳລັບໂລຫະ(XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD) - ສູງສຸດ $10 ສຳລັບບັນຊີທຸກປະເພດ
  • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທີ່ເພີ່ມຂື້ນນີ້ຈະໄດ້ຮັບສະເພາະລູກຄ້າທີ່ຊື້ຂາຍດ້ວຍບັນຊີ ECN Cent ເທົ່ານັ້ນ ບັນຊີອື່ນຈະໄດ້ເປັນ 40% ຄົງທີ່.
  • ສຳຫຼັບບັນຊີປະເພດ Zero Spread, ຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ຈະຄຳນວນຈາກອໍເດີທີ່ຄົບຕາມເງືອນໄຂເທົ່ານັ່ນ. ກະລຸນາເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຕາຕະລາງ
    ສຳລັບອໍເດີຕັ້ງແຕ່ 0.01 - 1.50 ລ໋ອດ ຄ່າຄິມມິດຊັນ IB ແມ່ນ 0.25 pip ຕໍ່ lot
    ສຳລັບອໍເດີຕັ້ງແຕ່ 1.51 - 2.00 ຈະໄດ້ 0.35 pip ຕໍ່ ລ໋ອດ
Symbol Spread Distance Time interval
AUDNZD# 0 25 180
AUDCHF# 0 20 180
EURCAD# 0 20 180
NZDCAD# 0 20 180
NZDCHF# 0 20 180
AUDCAD# 0 18 180
CADCHF# 0 18 180
CADJPY# 0 10 180
EURGBP# 0 10 180
EURJPY# 0 10 180
NZDUSD# 0 10 180
AUDUSD# 0 9 180
EURCHF# 0 9 180
USDCAD# 0 9 180
GBPUSD# 0 6 180
USDCHF# 0 6 180
USDJPY# 0 6 180
EURUSD# 0 6 180

ໃນການສະໝັກເປັນ Introducing Broker ນັ້ນໃຫ້ທ່ານຕື່ມແບບຟອມແລະຢືນຢັນຕົວຕົນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ກາລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ .

ສະໝັກ IB