FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
logotype
January 13, 2020

Metal Market schedule on Monday, 20th of January

ເນື່ອງຈາກຈະມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງເພື່ອລະລຶກເຖິງ ທ່ານ ມາຕິນ ລູເທີ ໃນອາເມລິກາ ໃນ ວັນຈັນ ທີ 20 ມັງກອນ ເວລາ 19:45 (ເວລາເຊີເວີ)
ເຮັດໃຫ້ບາງຄູ່ສະກຸນເງິນອາດບໍ່ສາມາດເທຣດໄດ້ເຊັ່ນ  XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD 

ແຕ່ວັນຫຍຸດດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີຜົນກັບກາສານພວກສະກຸນເງິນຕ່າງໆໃນຟໍເຣັັກ 

ເຊິ່ງຕັ້ງແຕ່ ວັນອັງຄານ ທີ 21 ມັງກອນ ສະພາວະຕະຫຼາດຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ.
ຈົ່ງວ່າງແຜນການເທຣດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບນີ້ ແລະ ຂໍ້ໃຫ້ທ່ານຈົ່ງໂຊກດີມີໄຊໃນການເທຣດ 

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ, 
ທີມງານສະໜັບສະໜູນ FXCL