facebook banner
logotype
December 15, 2022

ກຳນົດເວລາວັນຫຍຸດ

ຣຽນນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

ໃນໂອກາດວັນຄຣິດສະມາດ ແລະ ປີໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້, ຊ່ວງເວລາການເທຣດ ແລະ ສູນບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປີດທຳການຕາມຊ່ວງເວລາດັ່ງນີ້: 

ວັນຄຣິດສະມາດ:
ວັນທີ 23.12.2022, ຕະຫຼາດຈະປິດກ່ອນ ເວລາ 23:59 (Server Time)
ວັນທີ 24.12 to 26.12.2022 ຕະຫຼາດ ແລະ ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາຈະຢຸດບໍລິການ
ວັນທີ 27.12.2022, ຕະຫຼາດການເທຣດ ແລະ ຫ້ອງການຈະເປີດບໍລິການຕາມປົກກະຕິ

ວັນປີໃໝ່:
ວັນທີ 30.12.2022, ການເທຣດຈະຫຍຸດບໍລິການກ່ອນເວລາ 23:59 (Server Time)
ຈາກ ວັນທີ 31.12.2022 ເຖິງ 02.01.2023 ການເທຣດແລະຫ້ອງການຈະປິດບໍລິການ
ວັນທີ 03.01.2023, ຕະຫຼາດການເທຣດ ແລະ ຫ້ອງການຈະເປີດບໍລິການຕາມປົກກະຕິ

ລູກຄ້າທຸກທ່ານໂປດຊາຍວ່າໃນຊ່ວງວັນຫຍຸດເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼາດຈະມີສະພາບການເທຣດທີ່ຂ່ອນຂ້າງ "ຕ່ຳ" ໂດຍທຳມະຊາດ. ມີສະພາບຄ່ອງນ້ອຍ ແລະ ອັນຜັນຜວນສູງ, ຕະຫຼາດອາດຄາດການບໍ່ໄດ້. ຫຼັງຈາກ ເວລາ 21:00 (Server Time) ຂອງ ວັນທີ 23.12.2021 ແລະ 30.12.2021, ເງືອນໄຂການເທຣດຕ່າງໆຈະປ່ຽນໄປຕາມ Margin Call rules for Fridays. ນອກຈາກນີ້, ລະຫວ່າງວັນດັ່ງກ່າວສະເປຣດຂອງຄູ່ເງິນຕ່າງໆນັ້ນອາດມີການກ້າງຂື້ນ.

ຈົ່ງປັບກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງນີ້.

ການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບຫຼັງຈາກພວກເຮົາກັບມາເປີດທຳງານເປັນປົກກະຕິ. 
ຂໍໃຫ້ Merry Christmas ແລະ ສຸກສັນວັນປີໃໝ່ສາກົນ!

ທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອ FXCL