logotype
November 18, 2018

ປ່ຽນແປງຕາລາງການຊື້ຂາຍກາສານ XAUUSD, XAUEUR ແລະ XAGUSD

ເຖິງນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ, 

ເນື່ອງຈາກມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າຂອງອາເມລິກາ ເຮັດໃຫ້ຈະມີການປ່ຽນແປງເວລາການຊື້ຂາຍສຳຫຼັບສອງກາສານຄື, XAUUSD, XAUEUR ແລະ  XAGUSD (Gold and Silver) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

ວັນພະຫັດ ທີ 22 ພະຈິກ : 01:01 - 19:30 (GMT +2) 
ວັນສຸກທີ 23 ພະຈິກ : 01:01 - 19:30 (GMT +2) 

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ມີຜົນກັບຄູ່ເງິນອື່ນໆ.  

ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ ວັນຈັນທີ 26 ພະຈິກ ຕາລາງການຊື້ຂາຍຂອງກາສານດ້ານເທິ່ງຈະກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ຂໍໃຫ້ທ່ານສາງແຜນການເທຣດໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງນີ້ດ້ວຍ.

 

ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີໃນການເທຣດ! 

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ,

FXCL Support Team