logotype

ພວກເຮົາມີທຸກຢ່າງທີ່ຈະພາທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ

FXCL Markets ໝັ້ນໃຈວ່າ ການບໍລິກາານໃນການເທຣດ Forex ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຢູ່ສະເໜີເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ບໍ່ຊັບຊ້ອນ ແລະມີລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນ ເຊີ່ງພວກເຮົາມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດທົ່ວໂລກແລ້ວໃນຕອນນີ້.

ການບໍລິການທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາ:

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຮົາຖືວ່າດີເປັນອັນດັບຕົ້ນໆໃນຕະຫຼາດ Forex ມີ Spread ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 1,1 pip, ຝາກຂົ້ນຕ່ຳ $1, Leverage ສູງເຖີງ 1:500 ແລະອື່ນໆ.

ປະເພດບັນຊີ

ພວກເຮົາມີປະເພດບັນຊີເທຣດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທີ່ຈະສາມາດເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບການເທຣດຂອງແຕ່ລະທ່ານໄດ້.

ເປີດບັນຊີເທຣດຈິງ

ຢູ່ FXCL Markets ຂອງພວກເຮົາມີຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີເທຣດ Forex ທີ່ສະດວກສະບາຍບໍ່ຊັບຊ້ອນ ພຽງແຕ່ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລີ່ມເທຣດໄດ້ທັນທີ.

ເປີດບັນຊີເທຣດທົດລອງຟຣີ

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີທົດລອງໄດ້ຟຣີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດສອບກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມເທຣດຈິງ.

ຝາກເງິນ / ຖອນເງິນ

ພວກເຮົາມີວິທີການຝາກເງິນ ຖອນເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະມີຄວາມປອດໄພສູງ ສຳຫຼັບລູກຄ້າຄົນລາວ ທ່ານສາມາດຝາກຖອນຜ່ານທະນາຄານລາວ (ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ) ໄດ້ສະດວກ ວ່ອງໄວ ຫຼືທ່ານສາມາດຝາກຜ່ານບັດເຄດິດຜ່ານ Paypal ໄດ້.