logotype

End Year Grand Contest

Đợt 14

tháng mười hai 4 - tháng mười hai 22, 2023

Gain the highest profit on your demo account and get a real cash prize.

Giải thưởng

Đối với tài khoản trực tiếp:
$500
Hạng 1
$350
Hạng 2
$200
Hạng 3
$150
Hạng 4
$100
Hạng 5
$50
Hạng 6
$50
Hạng 7
$25
Hạng 8
$25
Hạng 9
$25
Hạng 10
$25
Hạng 11
$25
Hạng 12
$25
Hạng 13
$25
Hạng 14
$25
Hạng 15
Đối với tài khoản tiền thưởng:
$50
Hạng 16
$50
Hạng 17
$50
Hạng 18
$50
Hạng 19
$50
Hạng 20
$25
Hạng 21
$25
Hạng 22
$25
Hạng 23
$25
Hạng 24
$25
Hạng 25
$25
Hạng 26
$25
Hạng 27
$25
Hạng 28
$25
Hạng 29
$25
Hạng 30

Kết quả hiện tại (End Year Grand Contest #14)

2023-12-07 01:57:04 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
Raimubejad
$108193.72
$118423.94
$116399.94
2
Malaysia
Hamzah
$41800.96
$41800.96
$39776.96
3
Indonesia
GreenOne
$31745.59
$39854.20
$37830.20
4
Indonesia
Diyanah
$27069.63
$27069.63
$25045.63
5
Indonesia
Brilliyan
$22768.02
$9061.02
$7037.02
6
Malaysia
Fiza
$22310.66
$23203.71
$21179.71
7
Malaysia
ciku
$18980.98
$19703.88
$17679.88
8
Indonesia
Siposanrimbo
$14283.89
$14283.89
$12259.89
9
Indonesia
KouKT
$13746.31
$12280.61
$10256.61
10
Indonesia
elsaradam
$11943.42
$12012.70
$9988.70
11
Indonesia
Basuki hu
$10957.98
$16957.98
$14933.98
12
Indonesia
Thom
$10701.33
$10703.83
$8679.83
13
Indonesia
Ninetis
$9438.54
$7148.26
$5124.26
14
Indonesia
Ucup
$9407.00
$9407.00
$7383.00
15
Indonesia
Suhartini
$7525.22
$7525.22
$5501.22
16
Malaysia
Farahalil
$7524.00
$8080.98
$6056.98
17
Indonesia
ismiyanto
$7254.29
$8015.37
$5991.37
18
Indonesia
Taufiq
$7213.90
$7213.90
$5189.90
19
Indonesia
Kisot
$6316.00
$6316.00
$4292.00
20
Indonesia
Mariya
$6116.55
$6116.55
$4092.55
* Dữ liệu trong bảng được cập nhật 10 phút một lần