logotype

Giải thưởng Volume Cash Reward

Tham gia miễn phí các sự kiện Classic và Advanced. Hoàn thành nhiều lô giao dịch nhất có thể trong thời gian khuyến mãi để nhận được phần thưởng lớn nhất.

Sự kiện Classic

Tham gia miễn phí mà không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào.
Giao dịch trên tài khoản demo.

Sự kiện Advanced

Giải thưởng lớn hơn so với Classic.
Giao dịch trên tài khoản demo.
 

Giải thưởng Volume Cash Reward

Chẳng hạn:

Số người tham gia = 5

Quỹ giải thưởng = $500

Tổng số lô giao dịch = 50

Người tham gia 1 đã hoàn thành giao dịch = 30 lô

 

Cách tính:

(Số lô của Người tham gia 1 / Tổng số lô) * 100 = Phần thưởng (%)

(30/50)*100 = 60%

Quỹ giải thưởng x Phần thưởng (%) = Phần thưởng

$500 x 60% = $300

 

Phần thưởng cho Người tham gia 1 = $300

Cách nhận giải thưởng

1

Mở tài khoản Volume Cash

 
2

Hoàn thành nhiều lô giao dịch nhất có thể mỗi ngày

 
3

Nhận phần thưởng từ quỹ giải thưởng

 

Quỹ giải thưởng có thể lên đến $2000

Quỹ giải thưởng

lên đến $2,000

Điều khoản và điều kiện nhận giải

  • Để tham gia sự kiện, mỗi người tham gia phải mở một tài khoản Volume Cash.
  • Điều kiện giao dịch giống như trên tài khoản loại Volume Cash (được chỉ ra trong bảng so sánh tài khoản).
  • Giải thưởng được chia cho tất cả các người tham gia đủ điều kiện tùy thuộc vào kích thước khối lượng giao dịch của họ (xem Điều khoản chung của Giải thưởng Volume Cash Reward).
  • Phần thưởng sẽ được cộng vào Số dư tài khoản.
  • Các chiến lược giao dịch đều được cho phép.
  • Không được sử dụng Chuyên gia Tư vấn.
  • The minimum overall volume of NHQLot per day is not considered.
  • Áp dụng tại Điều khoản chung của Giải thưởng Volume Cash Reward.
 
Lịch sự kiện