logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Azerbaijan
$13.21
$13.21
$520.00
-
India
$544.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$544.00
$1324.00
$436.00
-
India
$999.28
$999.28
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Turkey
T17
$40.50
$40.50
$366.70
-
South Africa
$66.90
$66.90
$0.00
-
Russian Federation
$697.24
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
6
Philippines
Tot
$745.64
$745.64
-$254.36
-
India
$11.70
$11.70
$294.48
-
Indonesia
$60.00
$60.00
$230.00
-
Indonesia
$1256.47
$1685.70
$836.45
-
Ukraine
$39.17
$39.17
$0.00
-
India
VEL
$2209.21
$2207.00
$1207.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Ukraine
$9.00
$9.00
-$991.00
-
Indonesia
$6.29
$6.29
$90.00