logotype

Advanced Contest

Đợt 3

tháng mười một 15 - tháng mười một 26, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng

Giải thưởng

$600
Hạng 1
$400
Hạng 2
$300
Hạng 3
$200
Hạng 4
$100
Hạng 5
+60% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 6
+40% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 7
+25% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 8
+15% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 9
+9% thêm 100% tiền thưởng thông minh cho bất kỳ khoản tiền gửi nào từ $ 50
Hạng 10

Kết quả hiện tại (Advanced Contest #3)

2021-12-04 15:03:32 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
May
$32244.28
$32244.28
$30246.70
2
Malaysia
yusma
$9877.49
$9877.49
$7877.49
3
Indonesia
fandi
$1072.15
$1072.15
-$869.52
-
Malaysia
Zakuan
$6632.57
$683.02
-$1298.05
-
Indonesia
Newbe
$4659.06
$5898.16
$3900.10
-
Thailand
SarawutEsso
$4025.20
$2000.00
$0.00
-
Indonesia
Semut ireng
$3273.97
$2000.00
$0.00
-
Indonesia
Abdul
$3109.29
$3109.29
$1109.29
-
Malaysia
zairil
$2659.69
$2507.70
$507.70
-
Indonesia
YBM789
$2610.48
$2610.48
$615.31
-
Indonesia
IDHAN
$2585.67
$2585.67
$585.67
-
Nigeria
Richiewealth
$2222.24
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
Syedi
$2133.00
$2000.00
$0.00
-
Russian Federation
Taran14
$2127.40
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
Cikmi
$2092.69
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
aktrading
$2061.15
$2061.15
$61.15
-
Malaysia
bardyehsan
$2046.55
$2000.00
$0.00
-
Malaysia
Dino
$2032.72
$2032.72
$32.72
-
Malaysia
Ragi.cair
$2030.59
$1364.82
-$629.63
-
Pakistan
WK1213
$2000.00
$2000.00
$0.00
* Dữ liệu trong bảng được cập nhật 10 phút một lần