logotype

Classic Contest

Tổng giá trị giải thưởng: $0

Đợt #1

Giai đoạn: tháng mười 11th - tháng mười 15th

 
Kết quả giao dịch 10111763 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
49738921
2021-10-11 00:29:02
Sell
NZDJPY
3.00
77.66
2021-10-11 03:31:43
77.87
-$561.45
49738924
2021-10-11 00:29:20
Sell
NZDJPY
2.00
77.66
2021-10-11 03:34:45
77.90
-$427.65