logotype

Classic Contest

Tổng giá trị giải thưởng: $0

Đợt #1

Giai đoạn: tháng mười 11th - tháng mười 15th

Kết quả giao dịch 10111813 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
49748190
2021-10-11 03:58:43
Sell
GBPJPY
1.01
153.13
2021-10-11 06:27:12
153.78
-$582.52
49750415
2021-10-11 04:35:12
Sell
GBPJPY
1.01
153.36
2021-10-11 08:41:26
153.80
-$394.33