logotype

Classic Contest

Tổng giá trị giải thưởng: $0

Đợt #1

Giai đoạn: tháng mười 11th - tháng mười 15th

 
Kết quả giao dịch 10111820 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
49756253
2021-10-11 06:46:09
Sell
XAUUSD
1.00
1756.15
2021-10-11 09:46:27
1755.66
$49.00
49756262
2021-10-11 06:46:17
Sell
XAUUSD
0.30
1756.14
2021-10-11 09:46:31
1755.58
$16.80
49765204
2021-10-11 09:48:27
Buy
XAGUSD
2.00
22.66
2021-10-11 10:37:38
22.57
-$900.00
49767793
2021-10-11 10:19:23
Buy
XAGUSD
0.10
22.69
2021-10-11 10:45:39
22.53
-$80.00
49768168
2021-10-11 10:23:49
Buy
XAGUSD
0.10
22.70
2021-10-11 10:45:39
22.53
-$85.00