logotype

Classic Contest

Tổng giá trị giải thưởng: $0

Đợt #1

Giai đoạn: tháng mười 10th - tháng mười 15th

 
Kết quả giao dịch 10111976 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
49752593
2021-10-11 05:11:51
Sell
GBPJPY
0.07
153.35
2021-10-11 09:00:00
153.96
-$37.87
49752606
2021-10-11 05:12:04
Sell
GBPJPY
0.27
153.36
2021-10-11 08:45:18
153.84
-$114.97
49752612
2021-10-11 05:12:13
Sell
GBPJPY
1.27
153.35
2021-10-11 06:24:54
153.72
-$417.06
49752617
2021-10-11 05:12:36
Sell
GBPJPY
1.27
153.36
2021-10-11 06:26:12
153.74
-$428.29