logotype

SummerFX Contest

Tổng giá trị giải thưởng $25

Đợt #13

Giai đoạn: tháng bảy 17th - tháng bảy 21th

Kết quả giao dịch 10127890 (giao dịch đã đóng) Quay lại kho lưu trữ
76182948
2023-07-17 16:04:21
Sell
USDCAD
0.10
1.3205
2023-07-17 16:09:17
1.3212
-$5.30
76186331
2023-07-18 10:22:38
Sell
USDCAD
0.10
1.3192
2023-07-18 10:29:57
1.3199
-$5.30
76191589
2023-07-19 17:12:30
Sell
EURUSD
0.10
1.1196
2023-07-19 18:01:06
1.1192
$4.00
76195139
2023-07-20 17:07:50
Sell
EURUSD
0.10
1.1174
2023-07-20 18:03:21
1.1150
$24.00
76199513
2023-07-21 18:43:03
Sell
USDJPY
0.10
141.66
2023-07-21 19:16:47
141.75
-$6.35