logotype

Sao chép giao dịch dành cho các nhà cung cấp tín hiệu

Hãy để kinh nghiệm làm việc cho bạn

Trở thành Nhà cung cấp tín hiệu và kiếm thêm lợi
nhuận từ sao chép giao dịch của những người theo dõi bạn

Bắt đầu nào

Phần mềm đa chức năng -
Quản lý tài khoản, quản lý rủi ro và kiểm soát những người theo dõi bạn

Các loại bồi thường khác nhau -
Đặt số tiền cố định cho mỗi lô hoặc tỷ lệ phần trăm từ lợi nhuận thu được

Hệ thống hoàn toàn tự động -
Thực hiện tự động nhanh chóng các tín hiệu giao dịch

Nhiều tài khoản -
Tạo nhiều tài khoản Nhà cung cấp Tín hiệu như bạn muốn

Cách thực hiện

Để trở thành Nhà cung cấp Tín hiệu và bắt đầu kiếm thêm tiền cho các giao dịch của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Mở và nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro
  2. Tải và cài đặt phần mềm FXCL Trading Copier
  3. Đăng ký làm Nhà cung cấp Tín hiệu trong chương trình Sao chép giao dịch và đăng nhập
  4. Bắt đầu giao dịch để nhận hoa hồng cho các tín hiệu giao dịch đã sao chép của bạn

Các loại đền bù

Bạn có thể đặt loại và quy mô hoa hồng riêng cho mọi tài khoản và thay đổi theo yêu cầu từ tủ cá nhân, nếu cần.

Cố định mỗi lô -
Bạn đặt một số tiền cố định cho mỗi lô với mỗi giao dịch được sao chép của mình

Cố định cho mỗi lô Lãi / Lỗ -
Đặt số tiền cố định khác nhau cho các giao dịch có lãi và thua lỗ

Chia sẻ - Bạn nhận được lên đến 50% lợi nhuận mà Người theo dõi của bạn nhận được từ các giao dịch được sao chép

Hoa hồng cố định được trả hàng ngày trong quá trình chuyển đổi. Hoa hồng chia sẻ được trả hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy theo sự lựa chọn của bạn.

Bạn chưa phải là khách hàng của FXCL? Đăng ký ngay để trở thành Nhà cung cấp Tín hiệu.

Đăng ký