logotype
August 22, 2022

Chương trình khuyến mãi mới - 125% tiền thưởng Tăng cường!

FXCL đã đưa ra một phần thưởng mới - 125% tiền thưởng Tăng cường. Sử dụng tiền thưởng để kiếm tiền một cách dễ dàng:

  • Thêm $2000 trong túi của bạn
  • Hoàn toàn có thể rút
  • Có thể được yêu cầu nhiều lần

Điều khoản có trên web của chúng tôi. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Trân trọng,
FXCL