Tăng cường tài chính. Kiếm nhiều tiền hơn với FXCL trong mùa dịch COVID-19.×
logotype
October 17, 2019

Thay đổi thời gian ban ngày

Quý thương nhân kính mến,

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, giờ hoạt động của thị trường chúng tôi sẽ chuyển từ GMT+3 sang GMT+2 do thay đổi Giờ chuẩn Đông Âu.

Do sự kiện này, giờ thị trường sẽ bắt đầu từ Thứ Hai lúc 00:05 (GMT+2) đến Thứ Sáu 23:00 (GMT+2). Liên quan đến múi giờ của bạn, thị trường có thể sẽ mở cửa trễ một tiếng vào thứ Hai.

Vui lòng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn theo giờ thị trường cho phù hợp.Chúc bạn may mắn,  
Đội ngũ hỗ trợ FXCL