FXCL vẫn hoạt động! Ở nhà và kiếm lợi nhuận tối đa từ Forex×
logotype
September 15, 2019

Cập nhật Nền tảng MT4 để Xây dựng 1220

Các thương nhân thân mến,

Phiên bản mới 1220 của nền tảng MetaTrader 4 đã được phát hành vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 này.

Phiên bản này sẽ có các thay đổi sau:

  • Đã sửa lỗi bị chậm do các hoạt động với số lượng lớn các đối tượng đồ họa từ các chương trình MQL4.
  • Đã sửa lỗi chuyển các tham số chuỗi không liên tục sang các hàm DLL từ các chương trình MQL4.
  • Đã sửa lỗi báo cáo trong nhật ký sự cố.

Hãy chắc chắn cập nhật nền tảng giao dịch của bạn.


Trân trọng,
FXCL Markets