logotype
August 31, 2022

Chuyển sang FXCL và nhận tiền thưởng lên đến 170%

Thân gửi quý khách hàng,

Bạn có bạn bè hoặc người thân giao dịch với một nhà môi giới khác không? Hãy đề nghị họ bắt đầu giao dịch với FXCL và cho họ biết về cơ hội tuyệt vời mà họ có thể nhận được khi chuyển từ nhà môi giới khác. Phần thưởng có thể lên tới $2000.

Bạn có muốn nhận được phần thưởng này không? Bạn có thể, chắc chắn như vậy.

 

 

 

Trân trọng,
FXCL