logotype

White Label

FXCL - hợp tác kinh doanh thành công

Trong mô hình White Label, bạn duy trì thương hiệu của mình với tư cách là đối tác, đồng thời cung cấp tất cả các công nghệ thương mại FXCL dựa trên phần mềm của công ty.

Công ty chúng tôi đảm bảo sự chú ý và hỗ trợ tuyệt vời từ các chuyên gia FXCL trong quá trình sắp xếp giới thiệu và thiết lập nền tảng.

Những ưu điểm của chương trình White Label FXCL:

Trong trường hợp bạn có thêm câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.