logotype

ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະຊະນະແລະຊະນະຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່!

ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດ້ວຍເງິນທົດລອງ- ເພື່ອຊະນະຮັບເງິນຈິງ

ລົງທະບຽນ
ຊວງເວລາ: 25.10.2021 - 29.10.2021
Start in:
 
ວັນ
:
 
ຊົ່ວໂມງ
:
 
ນາທີ

Classic Contest

ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການເທຣດບັນຊີທົດລອງເພື່ອຊະນະລາງວັນເງິນສົດຈິງ
ບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ. ງ່າຍໆ
ເທຣດ 1 ອາທິດແລ້ວສ້າງກຳໄລໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

$675
ລາງວັນເງິນສົດ
5
ຜູ້ຊະນະ
1 ອາທິດ
ໄລຍະເວລາ

ວິທີແຂ່ງຂັນ

 
1

ເປີດບັນຊີແຂ່ງຂັນດ້ວຍເງິນທົດລອງເລີີ່ມຕົ້ນ 1,000 ໂດລາ

 
2

ເທຣດທຸກວັນ

 
4

ຮັບລາງວັນເງິນສົດໃສ່ກະເປົາໄປໄດ້ເລີຍ

 
3

ສ້າງກຳໄລໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດພາຍໃນໜຶ່ງອາທິດ

 
ເຂົ້ົ້າຮ່ວມເລີຍ

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງືອນໄຂ

  • ເປີດບັນຊີ contest ດ້ວຍເງິນສົດທົດລອງເລີ່ມຕົ້ນ 1,000 ໂດລາ
  • ຕະຫຼອດອາທິດຂອງການແຂ່ງຂັນທ່ານຕ້ອງເທຣດທຸກວັນໂດຍເປີດອໍເດີຢ່າງນ້ອຍ 0.10 ລ໋ອດຂັ້ນຕ່ຳ. ຫຼື ເປີດຫຼາຍອໍເດີລວມກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 0.10 Standard Lot
  • ເງື່ອນໄຂການເທຣດເຊັ່ນດຽວກັບບັນຊີເທຣດປະເພດ Standard (ລະບຸໃວ້ໃນຕາລາງປຽບທຽບບັນຊີເທຣດ).
  • ສາມາດໃຊ້ກົນລະຍຸດການທເຣດດໄດ້ທຸກປະເພດ
  • ຕ້ອງເຮັດຕາມເງືອນໄຂການແຂ່ງຂັນທົ່ວໄປ