ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype

ພ້ອມເຮັດກຳໄລແບບງ່າຍດາຍແລ້ວ ຫຼື ບໍ່?

ກ໋ອບປີ້ເທຣດແລ້ວສ້າງເມັດເງິນໄປກັບນັກເທຣດມືອາຊີບ

ເປີດບັນຊີ ECN Copytrade

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 
   
 
ເປີດບັນຊີ ECN Copytrade
 

ລາຍລະອຽດ

ເທຣດດ້ວຍຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ໂດຍການກ໋ອບປີ້ເທຣດຈາກເທຣດເດີທີ່ມີປະສົບການສູງ ທ່ານສາມາດເບີ່ງຜົນງານໄດ້ຈາກຕາຕະລາງຜົນງານ ເຊີ່ງຈະສະແດງປະຫວັດຂອງເທຣດເດີແຕ່ລະຄົນ ທ່ານສາມາດ ປຽບທຽບກັບເທຣດເດີທ່ານອື່ນ

ຜົນງານໂດຍລວມຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບອິນດີເຄເຕີຫຼາຍປະເພດ ຈຳນວນຄົນຕິດຕາມເທຣດເດີ, ຜົນກຳໄລທີ່ເທຣດເດີໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາ 1 ເດືອນ, ອັດຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ຂໍແນະນຳວ່າ ທ່ານຄວນພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກເທຣດເດີທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງລະອຽດ

 

ມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ບໍ່?
ເບີ່ງເລື່ອງລາວຂອງ Jim

ເຂົ້າຮ່ວມສັງຄົມຂອງເຮົາເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນເຮັດກຳໄລໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

 
 

ກ໋ອບປີ້ເທຣດສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານລວຍໄດ້ແນວໃດ ?

ຖ້າທ່ານຖາມເທຣດເດີ້ຈາກທົ່ວໂລກວ່າພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຍິນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ຫຼື ບໍ໋ ອາດຈະມີ 90% ທີ່ຕອບວ່າ “ຮູ້ຈັກ” ແຕ່ກໍ່ອາດຈະມີພຽງ 50% ທີ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນດຳເນີນການແນວໃດ ແລະ ຈະມີພຽງ 20% ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ດີວ່າກ໋ອບປີ້ເທຣດສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມກ້າວໜ້າ

ເຮົາຈະພະຍາຍາມປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈເຖີງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກ໋ອບປີ້ເທຣດໃນກຸ່ມຜູ້ອ່ານຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນ 100% ໃຫ້ໄດ້

ການເທຣດໂດຍອາໄສຄວາມຊ່ວນຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ

ໃນເທັກໂນໂລຊີການກ໋ອບປີ້ເທຮດນັ້ນ ຜູ້ເທຣດຈຳນວນຫຼາຍຈາກເທຣດເດີ້ຈຳນວນໜ້ອຍໄດ້ເຮັດການກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດແບບອັດຕະໂນມັດຈາກເທຣດເດີ້ມືອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ແບບໝັ້ນຄົງ ມັນເປັນຮູບແບບທາງສັງຄົມທີ່ຄົນສ່ວນໜ້ອຍສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໄດ້

ເທຣດເດີ້ທີ່ມີປະສົບການສູງຈຳນວນຫຼາຍຈາກທົ່ວໂລກເລືອກເທຣດ Forex ເປັນອາຊີຫຼັກ ແຕ່ອາດຈະມີຄົນທຳມະດາຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມໃຊ້ການເທຣດ Forex ເປັນອີກຊ່ອງທາງໜື່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ເວລາ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມອົດທົນທີ່ມີໃນການເທຣດ ນັກເທຣດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່ສາມາດທຽບກັບນັກເທຣດທົ່ວໄປ ຫຼື ມືສະໝັກຫຼີ້ນໄດ້ ເພາະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເທີງ

ແຕ່ເປັນຫຍັງຈື່ງບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ເທຣດຢ່າງມີປະສິດທິພາບແບບເທຣດເດີ້ທີປະສົບຜົນສຳເລັດ ?

ມີຢູ່ສອງສາມສາເຫດຫຼັກໆດັ່ງນີ້:
 • ພວກເຂົາຍັງເປັນນັກສຶກສາທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນເປັນຫຼັກ
 • ພວກເຂົາມີວຽກປະຈຳທີ່ຕ້ອງເຮັດ
 • ພວກເຂົາເປັນທັງສອງຢ່າງທີ່ເວົ້າມາດ້ານເທີງ
 

ໝາຍຄວາມວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍມີໂອກາດຈັດສັນເວລາໃນການຮຽນຮູ້ການເທຣດ ການວິເຄາ່ະຕະຫຼາດ ການພັດທະນາແຜນການເທຣດ ຫຼື ປະຕິບັນຕາມແຜນການເທຣດ ຫຼື ການຈັດການຄວາມສ່ຽງສຳລັບແຜນການເທຣດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ຫຼື ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມີເວລາພໍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີປ່ຽນໂຕເອງໃຫ້ເປັນເທຣດເດີ້ຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນເອງ

 

ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ vs ພວກເຮົາທຸກຄົນ:

ບໍລິການກ໋ອບປີ້ເທຣດສະເໜີທາງອອກສຳລັບເທຣດເດີ້ທີ່ຍັງບໍ່ຊານນານໃນທຸກລະດັບຄວາມຮູ້ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາສາມາດເຮັດຕາມເທຣດເດີ້ຜູ້ທີ່ປະສົບການ ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້:
 • ນັກເທຣກທີ່ມີປະສົບການຈະໃຫ້ເວລາກັບ Forex ຢ່າງເຕັມທີ່ ພວກເຂົາເທຣດເກືອບໝົດມື້ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ຢຸດເລີຍ
 • ພວກເຂົາຮູ້ຈັກແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ການເທຣດເປັນຢ່າງດີ
 • ເທຣດເດີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານມຮການເທຣດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຊີວິດ ພວກເຂົາຮູ້ຈັກ Forex ຢ່າງດີ ແລະ ຮູ້ວ່າຈະເອົາຊະນະຕະຫຼາດແບບໃດ

ເປັນເວລາດົນມາແລ້ວທີ່ນັກເທຣດຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ວາງແຜນການໃນການເອົາຊະນະການເທຣດໃຫ້ກັບທະນາຄານ ກອງທຶນ Hedge Fund ແລະ ໂບຣກເກີ້ Forex ແຕ່ຕອນນີ້ ເທັກໂນໂລຊີກ໋ອບປີ້ເທຣດທີ່ກ້າວໜ້າເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດສາມາດໃຊ້ແຜນການເທຣດດຽວກັນນີ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມ ມື້ນີ້ໃຜກໍ່ສາມາດຫາປະໂຫຍດຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊຳນານຈາກເທຣດເດີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ແບບດຽວກັນກັບທີ່ລູກຄ້າໃນອົງກອນຂອງພວກເຂົາໃຊ້ ແລະ ຕອນນີ້ທ່ານກໍ່ສາມາດຮ່ວມໃຊ້ບໍລິການໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 

ຂ້ອຍຈະໄດ້ກຳໄລຫຼາຍປານໃດ ?

ນີ້ເປັນຄຳຸາມທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຄຳຸຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ ຄື ທ່ານມີໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລ 20-200% ຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ

ແນ່ນອນວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ແຕ່ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຮັດກຳໄລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂ້ອນຂ້າງຈະມຮຫຼາຍກວ່າຖ້າທ່ານເຮັດການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງ

ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວ່າຈະເທຣດເອງຫຼືກ໋ອບປີ້ເທຣດໃຫ້ທ່ານກວດສອບຄຸນສົມບັດການເທຣດເຫຼົ່ານີ້ວ່າມີຫຼາຍໜ້ອຍຊໍ່າໃດ:
 • ປະເມີນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານເອງ?
 • ກວດສອບຄວາມມີວິໄນແລະຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໃນການເທຣດທ່ານສາມາດເທຣດແບບບໍ່ໃຊ້ອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
 • ທ່ານມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເວລາໃນການພັດທະນາການເທຣດເພື່ອມໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍກວ່າ 50-70% ແລະ ມີລະບົບການຈັດການຄວາມສ່ຽງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່?
 • ທ່ານມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຕະຫຼາດຢ່າງລະອຽດ ທັງປັດໄຈພຶ້ນຖານ ແລະ ເທັກນິກ ຫຼື ບໍ໋?
 • ທ່ານສາມາດຖ້າແບບບໍ່ຄວາມກົດດັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອຫາໂອກາດໃນການອອກອໍເດີ້ ແລະ ປິດອໍເດີ້ຕາມແຜນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່?
 

ຖ້າຄຳຕອບຂອງທ່ານແມ່ນ “ບໍ່” ໃນຄຳຖາມສ່ວນໃຫຍ່ ໂອກາດທີ່ທ່ານຈະສ້າງກຳໄລໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີມີຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ ແຕ່ສຳລັບການກ໋ອບປີ້ເທຣດແລ້ວ ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃນການສ້າງກຳໄລເລີຍ

ຈະສະໝັກການກ໋ອບປີ້ເທຣດໄດ້ແນວໃດ?

ແນວຄິດຂອງການກ໋ອບປີ້ເທຣດງ່າຍ ຂັ້ນຕອນຫຼັກໆໃນການເປັນນັກລົງທຶນເພື່ອເປົ້າໝາຍປະສົບຜົນສຳເລັດທາງການເງິນນັ້ນມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ເປີດບັນຊີ ECN Copytrade

ຝາກເງິນ

ສຶກສາປະຫວັດຂອງເທຣດເດີ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຕິດຕາມເທຣດເດີ້ເຫຼົ່ານັ້ນແລ້ວຮັບຜົນກຳໄລ

ເມື່ອເຮັດທຸກຂັ້ນຕອນຄົບແລ້ວທ່ານກໍ່ສາມາດໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຢ່າງອຶ່ນຂອງທ່ານຕໍ່ໄດ້ ທ່ານສາດຕິດຕາມຜົນງານການເທຣດໃນບັນຊີໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຜ່ານໂທລະສັບ

ເປີດບັນຊີ ECN Copytrade

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີ ECN Copytrade ໄດ້ໃນຂັ້ນຕອນ ການລົງທະບຽນ ທີ່ FXCL ຫຼື ເປີດບັນຊີໃນຄາບີນເນັດທີ່ເມນູ “ຈັດການບັນຊີ” > “ເປີດບັນຊີເທຣດແທ້”

ລາຍລະອຽດລ໋ອກອີນເຂົ້າບັນຊີ ECN Copytrade ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ທາງເມລ ແຕ່ເນື່ອງຈາກການກ໋ອບປີ້ເທຣດເປັນຂະບວນການອັດຕະໂນມັດ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລ໋ອກອີນເຂົ້າບັນຊີ MetaTrader 4

ການຝາກເງິນເທື່ອທຳອິກ

ຈຳນວນເງິນຝາກຂັ້ນຕໍ່າທີ່ເອົາເຂົ້າໃນເທື່ອທຳອິດຂອງບັນຊີ ECN Copytrade ແມ່ນ $150 ສຳລັບການເທຣດເພື່ອໃຫ້ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາແນະນຳຈຳນວນເງິນຝາກຄວນເປັນ $300 ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນເທຣດເດີ້ ທ່ານຄວນຈະຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງເທຣດເດີ້ທີ່ທ່ານຕິດຕາມຢ່າງລະອຽດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນຈຳນວນເທົ່າໃດ

ລ໋ອກອີນເພື່ອກ໋ອບປີ້ເທຣດ

ຫຼັງຈາກຝາກເງິນແລ້ວຈະໄດ້ຮັບອີເມລເພື່ອລ໋ອກອີນເຂົ້າລະບົບກ໋ອບປີ້ເທຣດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ລາຍລະອຽດນີ້ເຂົ້າໄປລ໋ອກອິນຕາມສອງຊ່ອງທາງນີ້ໄດ້:
 

ມີຫຍັງແນ່ໃນລະບົບກ໋ອບປີ້ເທຣດ?

ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ທ່ານເລືອກເທຣດເດີ້ໜື່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າເພື່ອຕິດຕາມ ປະຫວັດຂອງແຕ່ລະຄົນຈະຢູ່ໃນສ່ວນຂອງ “Live traders” ທ່ານສາມາດຈັດອັນດັບເທຣດເດີ້ທີ່ທ່ານເລືອກຕາມມູມມອງທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ສາມາດຕິດຕໍ່ ທີມຊັບພ໋ອດ ແລະ ເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການເບີ່ງລາຍລະອຽດເທຣດເດີ້ໃຫ້

ໃນປະຫວັດເທຣດເດີ້ແຕ່ລະຄົນສາມາດເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ດັ່ງນີ້:
 • ຈຳນວນກຳໄລທັງໝົດທີ່ເຮັດໄດ້ຂອງເທຣດເດີ້
 • ຈຳນວນເງິນທັງໝົດຂອງຜູ້ຕິດຕາມ
 • ຊ່ວງເວລາຂອງເທຣດເດີ້
 • ຈຳນວນຜູ້ຕິດຕາມ
 • ອັດຕາກຳໄລ
 • ຈຳນວນກຳໄລທີ່ຜູ້ຕິດຕາມທີ່ເຮັດໄດ້ໃນບັນຊີ

ເທຣດເດີ້ຄອມໂບ

ເທຣດເດີ້ຄອມໂບເປັນເຄື່ອງມີທີ່ສະດວກສະບາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃຫ້ສາມາດເຮັດການເທຣດແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າ

ງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍລະບົບການກ໋ອບປີ້ເທຣດຈະເຮັດການຕິດຕາມເທຣດເດີ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຕາມລະບົບ ໃນການທີ່ຈະເພີ່ມຜົນກຳໄລ ຈະດີກວ່າຖ້າຕິດຕາມເທຣດເດີ້ຫຼາຍກວ່າໜື່ງຄົນ ເຊີ່ງເຄື່ອງມືເທຣດເດີ້ຄອມໂບຈະຊ່ວນເຮົາເລືອກກຸ່ມຂອງເທຣດເດີ້ເພື່ອຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເຮັດການຫາເອງ ທັນທີທີ່ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດວ່າທ່ານຕ້ອງການເທຣດແບບໃດ ຈະມີລາຍຊື່ກຸ່ມຂອງເທຣດເດີ້ຂຶ້ນມາໃຫ້ທ່ານເລືອກທັນທີ

ສະຫຼຸບ

ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາຄຸນະພາບຊີວິດໃນການເທຣດ ທ່ານຄວນຈະໃຫ້ນັກເທຣດມືອາຊີບຈັດການແທນ ເປີດບັນຊີກ໋ອບປີ້ເທຣດມື້ນີ້ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການສ້າງຜົນກຳໄລຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເປັນສີ່ງທີ່ຄູ້ມຄ່າຫຼາຍທີ່ຈະລອງ