logotype

ດາວໂຫລດໂປຣແກມຊື້ຂາຍ (MT4) ສຳຫຼັບໂທລະສັບມືຖື

ໂປຣແກມ Meta Trader 4 (MT4) ສຳຫຼັບໂທລະສັບມືຖືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍ Forex ໂດຍໄຊ້ສະມາດໂຟນຫຼືແທັບເລດໄດ້ ເຊີ່ງໂປຣແກມ MetaTrader 4 ນີ້ກໍ່ຈະມີເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະຕະຫຼາດໃຫ້ໄຊ້ ລວມເຖິງສາມາດເບີ່ງກຣາຟແລະສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ຄືກັບໂປຣແກມ MT4 ນຳຄອມພິວເຕີ່. ໂປຣແກມ MT4 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜົນການຊື້ຂາຍໄດ້ສະດວກຂື້ນ ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ຕ້ອງເດີນທາງຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ສາມາດໄຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ່ໄດ້.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານ Forex ລວມເຖິງວິເຄາະແລະສັ່ງຊື້ຂາຍໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ໂປຣແກມ MetaTrader 4 ເທິງມືຖືເປັນເໝືອນຜູ້ຊ່ວຍຄົນສຳຄັນທີ່ທ່ານຈະຂາດບໍ່ໄດ້. ເມື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຢ່າລືມອ່ານ ຂໍ້ຕົກລົງການໄຊ້ງານ MT4.

ດາວໂຫລດໂປຣແກມ Meta Trader4 ສຳຫຼັບໂທລະສັບມືຖື

 
ທ່ານສາມາດເທຣດ Forex ຜ່ານອຸປະກອນມືຖືໄດ້ ນັກລົງທຶນສາມາດເທຣດໄດ້ງ່າຍຮອງຮັບຮູບແບບກຣາຟຄ້າຍຄືກັບໂປຣແກມໃນຄອມພິວເຕີ່.
 

MetaTrader 4 ສຳຫຼັບ iOS

ແອບພຣິເຄຊັ່ນນີ້ຮອງຮັບ iPhone, iPod Touch ແລະ iPad ທີ່ໄຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ iOS 4.0 ຂື້ນໄປ. ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີ່ເນັດຂະນະທີ່ໄຊ້
 

MetaTrader 4 ສຳຫຼັບ Android

ແອບພຣິເຄຊັ່ນນີ້ຮອງຮັບສະມາດໂຟນແລະແທັບແລັດທີ່ໄຊ້ລະບົບ ປະຕິບັດການ Android OS 2.1 ຂື້ນໄປ. ສຳຫຼັບທ່ານທີ່ບໍ່ມີ Google Play, ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ the ໄຟລ໌ຕິດຕັ້ງ MT4 ແບບ APK ສຳຫຼັບ Android
 

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການດາວໂລດຫຼືໄຊ້ງານໂປຣແກມ MT4 . ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ!