ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype
May 20, 2019

ການປ່ຽນແປງເວລາເທຣດສຳລັບໂລຫະ ຄຳ ແລະ ຄ່າເງິນ

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງໃນ ວັນປະກາດເອກະລາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເວລາເທຣດຂອງຄູ່ XAGUSD, XAUEUR ແລະ XAUUSD (ຄຳ ແລະ ຄ່າເງີນ) ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2019.

ເວລາການເທຣດຄຳ ແລະ ຄ່າເງິນ:
04.07.2019 - ເທຣດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 01:01 ຫາ 19:45 (ເວລາເທີງກຣາບ), ປິດເທຣດກ່ອນເວລາປົກະຕິ.
05.07.2019 - ເທຣດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 01:01 ຫາ 01:01 (ເວລາເທີງກຣາບ), ປິດເທຣດກ່ອນເວລາປົກະຕິ.

ສຳລັບຄູ່ສະກຸນເງິນທ່ານສາມາດເທຣດໄດ້ຕາມປົກະຕິບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. 
ກະລຸນາປັບປ່ຽນແຜນການເທຣດໃຫ້ເໝາະສົມ.


ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື, 
ທີມງານ FXCL