ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype
June 10, 2019

FXCL ຂໍໂປຼໂມດໂບນັດ 50% ທີ່ໃຊ້ເທຣດໄດ້

ໃນທີ່ສຸດ ! ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຮັບໂບນັດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ແມ້ວ່າທ່ານຈະຖອນກຳໄລອອກ. ທາງ FXCL ຂໍມອບໃຫ້ທ່ານເພີ່ມອີກ 50% ສຳຫຼັບການຝາກຄັ້ງທຳອິດ ແລະ 25% ສຳຫຼັບການຝາກຝນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປສຳຫຼັບບັນຊີເທຣ,ໃໝ່ປະເພດ Mini ແລະ Micro

ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ເຮົາສາມາດຖອນເງິນຈາກບັນຊີໂບບນັດໄດ້!