logotype
April 12, 2020

ໂບນັດຄັ້ງໃຫ່ຍສຳຫຼັບນະມັດສະການປີໃໝ່ລາວ

ປີໃໝ່ນີ້ເປັນຊ່ວງຂອງເລດມົນ ຈົ່ງໃຊ້ໂອກາດນີ້ໃນການເພີ່ມເງິນຝາກຂອງທ່ານເປັນສາມເທົ່າດ້ວຍໂບນັດເງິນຝາກ 200%. ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ລະຫວ່າງວັນທີ 13-24 ເມສາ ນີ້.

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງໂຊກດີໃນປີໃໝ່ນີ້!