FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
ວິທີຮັບໂບນັດ
 
ຝາກເງິນບໍ່ກາຍວັນວັນທີ 24 ເມສານີ້
 
 
ໂບນັດສາມາດຖອນໄດ້ຖ້າເຮັດຄົບຕາມເງືອນໄຂຂອງໂບນັດ
 
 
ຮັບໂບນັດ 200% ເຂົ້ານອດເຄຼດິດຂອງທ່ານ
ຝາກເງິນບໍ່ກາຍວັນວັນທີ 24 ເມສານີ້
ຮັບໂບນັດ 200% ເຂົ້ານອດເຄຼດິດຂອງທ່ານ
ໂບນັດສາມາດຖອນໄດ້ຖ້າເຮັດຄົບຕາມເງືອນໄຂຂອງໂບນັດ
ເງື່ອນໄຂໂບນັດ
  • ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ແຕ່ວັນທີ່ 13-24 ເມສາ 2020
  • ຄົນໜຶ່ງສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2000 $
  • ສາມາດຂໍໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເດີມຊ້ຳໆໄດ້
  • ໂຍນັດສາມາດຂໍເຂົ້າຫຼາຍບັນຊີໄດ້
  • ໂບນັດຈະເປັນເງິນເຄຼດິດເຂົ້າບັນຊີເທຣດ. ເຄຼດິດມີອາຍຸ 60 ວັນນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບ ນອກຈາກທ່ານຈະສາມາດເຮັດຄົບເງືອນໄຂການຖອນໂບນັດໄດ້
  • ໂບນັດສາມາດຖອນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມືອເທຣດຄົບ 10% ຂອງຂະໜາດໂບນັດ ແລະ ຕ້ອງເປັນການເທຣດແບບ qualified ເທົ່ານັ້ນ
  • ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ສະເພາະລູກຄ້າຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ
  • ການຄືນເງິນ ແລະ ໂບນັດແມ່ນເປັນໄປຕາມເງືອນໄຂຂອງບໍລິສັດ