logotype
December 18, 2018

ເວລາປິດທຳການ

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນ Christmas ແລະ ວັນປີໃໝ່ສາກົນທີ່ຈະມາເຖີງ ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດຈະມີການດຳເນີນຕາມຊ່ວງຕະຫຼາດດັ່ງນີ້ : 

  • ວັນທີ 24 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດປິດ
  • ວັນທີ 25 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດປິດ
  • ວັນທີ 26 ທັນວາ, ຕະຫຼາດເປີດເວລາ 23:00 ຕາມເວລາເຊີເວີ(Server Time)
  • ວັນທີ 27 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດເປິດເຮັດວຽກປົກະຕິ
  • ວັນທີ 28 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດເປິດເຮັດວຽກປົກະຕິ
     
  • ວັນທີ 31 ທັນວາ, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດປິດ
  • ວັນທີ 1 ທັນວາ, 2019, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດປິດ
  • ວັນທີ 2 ມັງກອນ, 2019, ຫ້ອງການ ແລະ ຕະຫຼາດເປິດເຮັດວຽກປົກະຕິໃນເວລາ 10:00 ຕາມເວລາເຊີເວີ(Server Time)

ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ປົກະຕິແລ້ວຕະຫຼາດຈະບໍ່ຄ່ອຍມີສະພາຍຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຜັນຜວນສູງ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາທິດທາງຂອງລາຄາໄດ້ຍາກ
ດັ່ງນັ້ນ ລະດັບມາຈີ້ນຂອງໂລຫະເງິນ ແລະ ທອງຄຳ (ສຳລັບອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ ແລະ ກຳລັງຈະເປີດ) ຈະຖືກປັບເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າຕາມວັນ ແລະ ເວລາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 21 ທັນວາ ເວລາ 21:00 ຕາມເວລາເຊີເວີ(Server Time) ໄປຈົນເຖີງວັນທີ 26 ທັນວາ
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 28 ທັນວາ ເວລາ 21:00 ຕາມເວລາເຊີເວີ(Server Time) ໄປຈົນເຖີງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019

ເງື່ອນໄຂການເທຣດຈະກັບມາເປັນປົກະຕິໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2018 ແລະ ວັນທີ 2 ມັງກອນ 2019

ເນື່ອງຈາກນີ້ ຄ່າສະເປຣດສຳລັບທຸກສະກຸນເງິນອາດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບ Margin Call ແລະ Stop Out ອາດມີການປ່ຽນແປງລົງໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ 

ຂໍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນກົນລະຍຸດການເທຣດໃຫ້ເໝາະສົມ ເນື່ອງຈາກໃນຊ່ວງເວລານີ້ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດການເປີດ/ປິດ/ແກ້ໄຂອໍເດີ ລວມໄປເຖີງການຝາກຖອນເງິນ 

ທ່ານສາມາດຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ໄດ້ ດຍທາງເຮົາຈະຮີບຕອບກັບທັນທີທີ່ເປີດທຳການ
ຂໍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກໃນວັນ Christmas ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ !


ທີມງານຊັບພ໋ອດ FXCL