logotype

ພວກເຮົາມີໂບນັດພິເສດສຳຫຼັບຝາກເງິນຜ່ານຊ່ອງທາງ Skrill ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ເມື່ອທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າມາຈຳນວນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ໂບນັດ 95% ຂອງຍອດຝາກເງິນ ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຂໍໂບນັດນີ້ໄດ້ຫຼາຍໆບັນຊີພ້ອມໆກັນ ຍິ່ງຝາກຫຼາຍຍິ່ງໄດ້ຮັບໂບນັດຫຼາຍ!

ຕົວຢ່າງ

  • ທ່ານຝາກເງິນເຂົ້າມາເປັນຈຳນວນ $200
  • ໃຫ້ທ່ານສົ່ງອີເມວຂໍໂບນັດເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ [email protected] ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ $190 ເຂົ້າໄປທີ່ຍອດເຄດິດໃນບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ
  • ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບ 10% ຂອງຍອດໂບນັດ ($190x10%= 19 lots) ທ່ານຈະສາມາດຖອນໂບນັດນີ້ອອກມາໄດ້

ເງື່ອນໄຂ