logotype

Những tài liệu tiếp thị cho chương trình IB của bạn

 Để đơn giản hóa chương trình giới thiệu của bạn, chúng tôi đã tạo ra một số biểu ngữ mà bạn có thể đăng trên trang web của mình hoặc các tài nguyên Internet khác bằng liên kết IB cá nhân của bạn. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng các kích thước phổ biến nhất nhưng trong trường hợp bạn cần một biểu ngữ có kích thước khác hoặc nội dung khác, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tạo một biểu ngữ độc đáo cho bạn Liên hệ chúng tôi.