logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
19
Colombia
-$10.71
-$10.71
-$1010.71
-
Indonesia
$0.13
$0.13
-$999.87
-
Indonesia
$0.20
$0.20
-$999.80
-
Indonesia
$0.50
$0.50
-$999.50
-
Malaysia
ayz
$0.70
$0.70
-$999.30
-
Bangladesh
$0.71
$0.71
-$999.29
-
Malaysia
$0.71
$0.71
-$999.29
-
Indonesia
$0.89
$0.89
-$999.11
-
Indonesia
$1.40
$1.40
-$998.60
-
Algeria
$1.77
$1.77
-$998.23
-
Indonesia
$1.87
$1.87
-$998.13
-
Bangladesh
$2.67
$2.67
-$997.33
18
Malaysia
$3.29
$3.29
-$996.71
-
Indonesia
$4.10
$4.10
-$995.90
-
Laos
$4.27
$4.27
-$995.73
-
Indonesia
$5.40
$5.40
-$994.60
-
Indonesia
$5.50
$5.50
-$994.50
-
Pakistan
$5.54
$5.54
-$994.46
-
Indonesia
$6.12
$6.12
-$993.88
-
Indonesia
$6.40
$6.40
-$993.60