logotype

Sao chép giao dịch dành cho người theo dõi

Kiếm tiền khi đầu tư vào giao dịch xã hội

Sao chép giao dịch của các Nhà cung cấp
Tín hiệu có kinh nghiệm và thu được lợi nhuận từ giao dịch của họ.

Bắt đầu nào

Hệ thống hoàn toàn tự động -
Thực hiện tự động nhanh chóng các tín hiệu giao dịch

 

Không yêu cầu kinh nghiệm giao dịch -
Hoàn hảo cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm

 

Kiểm soát rủi ro nâng cao -
Cấp quyền kiểm soát rủi ro cho tài khoản của bạn

 

Không có tiền ký quỹ tối thiểu -
Sao chép các giao dịch với quy mô đầu tư thấp như bạn muốn

 

Các loại bồi thường khác nhau -
Trả một khoản phí cố định cho mỗi lô, giao dịch hoặc tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận của bạn

Bắt đầu như thế nào

Để trở thành Người theo dõi và tham gia mạng lưới giao dịch sao chép của chúng tôi, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Mở tài khoản ECN Copy Pro trong phần "Sao chép giao dịch" - tiểu mục "Register as Follower"
  2. Nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro của bạn trong phần "Gửi tiền và rút tiền" - tiểu mục "Deposit"
  3. Chọn một hoặc nhiều Nhà cung cấp tín hiệu từ bảng xếp hạng trong tiểu mục "Follow Provider" của phần "Sao chép giao dịch" và nhấp vào biểu tượng “Theo dõi”
  4. Định cấu hình cài đặt sao chép ưa thích cho Nhà cung cấp tín hiệu đã chọn và nhấn nút "Theo dõi"
  5. Tự động sao chép giao dịch của Nhà cung cấp để tăng khoản đầu tư của bạn
Register as Follower

Các loại đền bù

Mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu có một loại và quy mô hoa hồng riêng trên tài khoản của họ.

Cố định trên mỗi lô -
Bạn trả số tiền cố định cho mỗi lô cho mỗi giao dịch bạn sao chép

 

Lợi / Lỗ cố định mỗi lô -
Bạn trả các số tiền cố định khác nhau cho các giao dịch có lãi và thua lỗ

 

Phí hiệu suất -
Bạn trả một khoản phí hiệu suất (%) cho Nhà cung cấp tín hiệu từ lợi nhuận của các giao dịch đã sao chép

Hoa hồng cố định được trả hàng ngày trong quá trình chuyển đổi. Hoa hồng chia sẻ được trả hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy theo sự lựa chọn của Nhà cung cấp.

Bạn chưa phải là khách hàng của FXCL? Đăng ký ngay để trở thành Người theo dõi và bắt đầu đầu tư.

Đăng ký
    • Sự khác biệt giữa hệ thống Quản lý nhiều tài khoản và Sao chép giao dịch là gì?