logotype

Sao chép giao dịch dành cho người theo dõi

Kiếm tiền khi đầu tư vào giao dịch xã hội

Sao chép giao dịch của các Nhà cung cấp
Tín hiệu có kinh nghiệm và thu được lợi nhuận từ giao dịch của họ.

Bắt đầu nào

Hệ thống hoàn toàn tự động -
Thực hiện tự động nhanh chóng các tín hiệu giao dịch

 

Không yêu cầu kinh nghiệm giao dịch -
Hoàn hảo cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm

 

Kiểm soát rủi ro nâng cao -
Phần mềm đa chức năng giúp bạn dễ dàng kiểm soát rủi ro

 

Không có tiền ký quỹ tối thiểu -
Sao chép các giao dịch với quy mô đầu tư thấp như bạn muốn

 

Các loại bồi thường khác nhau -
Trả số tiền cố định cho mỗi lô hoặc tỷ lệ phần trăm từ lợi nhuận

Bắt đầu như thế nào

Để trở thành Người theo dõi và tham gia mạng lưới giao dịch sao chép của chúng tôi, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Mở và nạp tiền vào tài khoản ECN Copy Pro
  2. Tải và cài đặt phần mềm FXCL Trading Copier
  3. Đăng nhập với tư cách là người theo dõi để sao chép chương trình giao dịch
  4. Chọn một nhà cung cấp tín hiệu phù hợp ngay trong chương trình và nhấp vào “Theo dõi”
  5. Tự động sao chép các giao dịch của Nhà cung cấp để tăng khoản đầu tư của bạn

Các loại đền bù

Mỗi Nhà cung cấp Tín hiệu có một loại và quy mô hoa hồng riêng trên tài khoản của họ.

Cố định trên mỗi lô -
Bạn trả số tiền cố định cho mỗi lô cho mỗi giao dịch bạn sao chép

 

Cố định cho mỗi lô Lãi / Lỗ -
Bạn trả các số tiền cố định khác nhau cho các giao dịch có lãi và thua lỗ

 

Chia sẻ -Bạn gửi tới 50% lợi nhuận thu được từ các giao dịch đã sao chép cho Nhà cung cấp tín hiệu

Hoa hồng cố định được trả hàng ngày trong quá trình chuyển đổi. Hoa hồng chia sẻ được trả hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, tùy theo sự lựa chọn của Nhà cung cấp.

Bạn chưa phải là khách hàng của FXCL? Đăng ký ngay để trở thành Người theo dõi và bắt đầu đầu tư.

Đăng ký