Tăng cường tài chính. Kiếm nhiều tiền hơn với FXCL trong mùa dịch COVID-19.×
logotype
June 10, 2019

FXCL ra mắt 50% tiền thưởng có thể giao dịch

Cuối cùng! Phần thưởng vẫn còn nguyên trong thời gian rút tiền. FXCL cung cấp thêm 50% cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn và 25% cho mỗi lần gửi tiếp theo vào tài khoản Mini và Micro mới của bạn.

Và lần đầu tiên, tất cả các lần rút tiền từ tài khoản thưởng đều có sẵn!