FXCL vẫn hoạt động! Ở nhà và kiếm lợi nhuận tối đa từ Forex×
logotype
January 26, 2020

Tên tài khoản đã được thay đổi

Chúng tôi thông báo cho bạn về việc cập nhật tên các loại tài khoản của chúng tôi. Tên các tài khoản được làm mới:

  • Micro Cent -> Cent
  • Mini -> Standard
  • Interbank Cent -> Interbank Cent
  • Interbank Standard -> Interbank Standard

Các tiêu đề mới đã được triển khai ngày hôm nay, vào ngày 27 tháng 1 năm 2020. Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

FXCL Markets