logotype
July 03, 2019

Bạn đã từng nghe về Micro Cent chưa?

Kính thưa quý khách hàng,

Các điều kiện của Micro Cent sẽ được cải tiến. Tài khoản Beginner sẽ hợp nhất với Micro Cent vào thứ Hai, ngày 8 tháng 7 và tài khoản Micro Cent sẽ có mọi ưu điểm của tài khoản Beginner. Cụ thể, đòn bẩy trên Micro Cent sẽ được tăng lên 1: 1000.

Phạm vi đòn bẩy sẽ được cập nhật như sau:

TRƯỚC SAU
0 to 5000 - 1:500 0 to 1000 - 1:1000
5000 to 10000 - 1:200 1000 to 7000 - 1:500
10000 to 15000 - 1:100 7000 to 15000 - 1:200
15000 to 20000 - 1:50 15000 to 20000 - 1:100
20000 to 40000 - 1:25 20000 to 40000 - 1:25
40000 and above - 1:10 40000 and above - 1:10

Đồng thời, khả năng mở tài khoản Beginner sẽ bị đóng. Khách hàng, những người đã có tài khoản Beginner, vẫn có thể tiếp tục giao dịch, tuy nhiên chuyển khoản nội bộ với tài khoản Beginnner hiện tại sẽ không được phép.

Tận hưởng giao dịch với tài khoản Micro Cent tiên tiến!


Trân trọng,
Đội ngũ FXCL