logotype
June 08, 2022

Tin vui - Chương trình Sao chép giao dịch FXCL ra mắt!

Cho dù bạn là người mới hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm - chương trình này sẽ giúp bạn có thêm một nguồn thu nhập mới:

  • Mỗi nhà giao dịch đều có một cơ hội duy nhất để kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
  • Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể kiếm thêm tiền khi cho phép các nhà giao dịch khác sao chép giao dịch của họ.

Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.

Chi tiết chương trình đã có trên trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Chúc may mắn trong giao dịch,
Nhóm Thị trường FXCL