logotype
April 18, 2019

Đột phá công nghệ tuyệt vời

Quý thương nhân kính mến,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng vào đầu tháng 5 dịch vụ sao chép lệnh (Copytrade) sẽ được triển khai cho bạn. Cho đến thời điểm đó, 300 nhà giao dịch đầu tiên gửi tiền ở mức $800 trở lên vào tài khoản ECN Copytrade sẽ nhận được dịch vụ này MIỄN PHÍ.

Đã đến lúc thắng lớn!