logotype
March 22, 2020

Thay đổi thời gian ban ngày

Kính gửi các thương nhân,

Hãy chú ý rằng do thay đổi Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, múi giờ của nền tảng MetaTrader 4 sẽ được thay đổi vào 29.03.2020: Thời gian máy chủ trên thiết bị đầu cuối giao dịch thị trường FXCL sẽ được thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3.

Xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến giờ mở cửa thị trường và bạn sẽ có thể bắt đầu giao dịch cùng một lúc vào thứ Hai, 30.03.2020.

Chúng tôi chúc bạn may mắn trong giao dịch!
Đội ngũ hỗ trợ FXCL